Word 2000 - počítačové dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Kurz prezentující přístup společnosti Kontis k vývoji kurzů na výuku počítačových dovedností. Ukázka obsahuje 1 lekci z kurzu Word2000, obdobnou technolgií jsou vyvinuty všechny volně prodejné kurzy z řady MS Office.

Popis kurzu:

Kurz Word2000 slouží k výuce programu MS Word2000. Kurz byl vyvinut společností Kontis v rámci celé sady MS Office a je volně prodejný. Tato ukázka slouží jako demonstrace přístupu, jak jsou kurzy počítačových dovedností od společnosti Kontis vyvíjeny. Základním cílem je, aby tyto elektronické kurzy plně nahradily lektorem vedenou výuku. Nemůže se tedy jednat o pouhé elektronické příručky (samotné nástroje MS Office mají vysoce účinnou elektronickou nápovědu), či texty, doplněné o nasnímané ukázky postupů. Kurz musí studenta obdobnými didaktickými postupy jako používá živý lektor provést celou problematikou a musí studenta interaktivně do výuky vtáhnout. Každá lekce IT kurzu má proto následující strukturu:

* Výklad - k pochopení probírané látky pomáhá využití multimediálních prvků, textu, animované grafiky a zvuku.
* Ukázka - studentovi je demonstrována činnost (je simulován pohyb myši, vyplňování hodnot, komentováno textově i zvukem), přičemž student přesně vidí postup, jak má jednotlivé kroky provádět.
* Cvičení - výukový program simuluje činnost MS Word. Student je vyzván, aby provedl zadaný úkol a v simulovaném prostředí ho program řízeně provádí (napovídá, když student neví jak má pokračovat) jako ve skutečném prostředí MS Word.
* Test - pomocí testovacích otázek se kontroluje, jak student vykládanou látku zvládl.

Od každé lekce vždy existuje zvuková a nezvuková varianta, která se neliší pouhým odstraněním zvuku, ale i způsobem prezentování informací a metodou postupu v kurzu.

Co najdete v demo:

Demo obsahuje jednu lekci z kurzu MS Word 2000, vyučující používání šablon. Po krátkém úvodu se student vždy seznámí s tím co se v lekci naučí. Jednotlivé kapitoly jsou označeny grafickým symbolem vždy podle toho, zda se jedná o výklad, ukázku, cvičení nebo test. V ukázce je vždy studentovy vykládán postup a současně tento postup animován. V cvičení naopak student sám dle zadání řeší jednotlivé úkoly a je programem kontrolován. Pokud si neví rady, má vždy k dipozici malou nápovědu.

Jak byl kurz vyvinut:

Dodavatelem obsahu i zpracovatelem kurzu je společnost Kontis. Pedagogičtí pracovníci Kontis nejprve vytvoří pro každou lekci scénáře, které v přesně definované struktuře definují celý obsah, učební cíle, scénáře ukázek a animací a testovací otázky. Ze scénáře poté produkční tým složený z programátorů, pracovníků zvukového studia a grafiků vyprodukuje lekci, která je testována v oddělení kvality. Poslední korekce dělají opět pedagogičtí pracovníci. Výroba scénáře pro jednu lekci trvá cca 5 dní, samotný vývoj a testování pak cca 2 týdny. Celá sada MS Office obsahuje více jak 40 lekcí a další jsou neustále dodělávány. Jako vývojový nástroj je použit ToolBook II a pro animace a některá interaktivní cvičení je použit Macromedia Flash.

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).

Word 2000 - počítačové dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.