Word 2000 - II

Kurz na míru

Základní info

6 lekcí s více jak 6 hodinami výuky Microsoft Word, volně navazující na Microsoft Word 2000 - I, každá lekce se skládá z multimediálního výkladu, animovaných ukázek postupu, simulací a testovacích otázek.

Struktura kurzu:

Kurz MS Word 2000 II sestává z 6 lekcí, z nichž každá má následující strukturu:

* Výklad - k pochopení probírané látky pomáhá využití multimediálních prvků, textu, animované grafiky a zvuku.
* Ukázka - studentovi je demonstrována činnost (je simulován pohyb myši, vyplňování hodnot, komentováno textově i zvukem), přičemž student přesně vidí postup, jak má jednotlivé kroky provádět.
* Cvičení - výukový program simuluje činnost MS Word. Student je vyzván aby provedl zadaný úkol a v simulovaném prostředí ho program řízeně provádí (napovídá, když student neví jak má pokračovat) jako ve skutečném prostředí MS Word.
* Test - pomocí testovacích otázek se kontroluje, jak student vykládanou látku zvládl.

Obsah kurzu:

Celkový rozsah kurzu je 6 výukových lekcí o předpokládaném trvání 7 hodin. Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Šablony
(40 minut)
- Úvod
- Co je šablona
- Správa šablon
- Cvičení
- Test
2. Formátování dokumentu
(80 minut)
- Úvod
- Formátování textu
- Použití stylů
- Automatizace formátování
- Přidání záhlaví a zápatí
- Nastavení okrajů
- Cvičení
- Test
3. Psaní textu
(70 minut)
- Úvod
- Rozdělování slov
- Vkládání speciálních znaků
- Textová pole
- Zarovnávání textu
- Řádkování
- Cvičení
- Test
4. Úprava stránek
(90 minut)
- Úvod
- Úrovně nadpisů
- Osnova
- Odrážky a číslování
- Tok textu
- Odsazení a Tabulátory
- Cvičení
- Test
5. Struktura a rozvržení dokumentu
(90 minut)
- Úvod
- Záložky a hypertextové odkazy
- Křížové odkazy
- Zalomení stránky
- Ohraničení a stínování
- Obsah
- Rejstřík
- Cvičení
- Test
6. Vzhled dokumentu
(60 minut)
- Úvod
- Číslování stránek
- Ohraničení stránky
- Stínování vybraného textu
- Cvičení
- Test

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player), komprimovaný zvuk (MP3) a text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně plně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s). K dispozici je rovněž varianta bez zvuku.

Word 2000 - II

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.