Windows Vista - základy

Kurz na míru

Základní info

Windows Vista - základy
1 deň, 9:00 – 16:00

Vstupné požiadavky: Základné znalosti o počítačoch a ich obsluhe, bežná orientácia v prostredí MS Windows a schopnosť rýchlo sa učiť.

Kurz je určený pre všetkých používateľov osobných počítačov, ktorí sa chcú oboznámiť s novými prvkami v operačnom systéme MS Windows Vista a naučiť sa v tomto systéme efektívne pracovať.

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných pojmov a postupov, ktoré patria k minimálnej výbave každého používateľa počítača. Ďalej sa účastníci kurzu podrobnejšie oboznámia s filozofiou a ovládaním systému Windows, s niektorými jeho štandardnými aplikáciami a v potrebnej miere zvládnu ich obsluhu. Osobitná pozornosť sa venuje väzbám a prechodom medzi aplikáciami, službám systému v oblasti počítačových sietí a internetu, nastaveniu systému a jeho prevádzkovej údržbe.
Kurz má formu praktickej výuky pri počítačoch, takže účastníci kurzu získajú nielen potrebné teoretické znalosti, ale aj určité skúsenosti a návyky. Je vhodný najmä pre zdatnejších a skúsenejších účastníkov, lebo výuka prebieha intenzívnou formou.

Po ukončení kurzu absolventi môžu využiť bezplatné konzultácie formou elektronickej pošty.

Cena kurzu: 1800 SK bez DPH.

Náplň kurzu:
Osobný počítač, jeho vybavenie a obsluha - stručná rekapitulácia a základné pojmy
Úvod do systému MS Windows
• filozofia a vlastnosti systému, nároky na technické vybavenie počítača
• rozdiely medzi rôznymi verziami systému, špecifiká novších súborových systémov

Základy ovládania systému - používateľské rozhranie
• ikony, okná, menu, panely nástrojov, dialógové okná, typické ovládacie prvky
• práca s ukazovacím zariadením (myš), situačné ponuky (pravé tlačidlo)
• práca s klávesnicou, klávesové skratky
• systém pomôcok, situačné a miestne vysvetlivky

Práca v systéme
• štart a ukončenie práce systému, prihlásenie a odhlásenie používateľa, oprávnenia používateľov, heslá
• pracovná plocha - Tento počítač, Okolité počítače, Kôš, odkazy na často používané programy
• štartovací pruh úloh - tlačidlo Štart a jeho menu (Programy, Dokumenty, Nastavenie, Hľadať, Pomôcky, Spustiť), prepínanie bežiacich úloh, stavové indikátory

Prieskumník
• práca s pevným diskom, disketami a ostatnými záznamovými médiami
• práca so súbormi a adresármi - prezeranie, úpravy, kopírovanie a pod.
• práca s komprimovanými súbormi - WinZip a pod.
• nástroje, pohľady, nastavenie, parametre

Základné programy a služby systému
• hľadanie a otvorenie dokumentu (Štart - Dokumenty, Štart - Hľadať, Prieskumník)
• programy Kalkulačka, Maľovanie, Poznámkový blok, WordPad, atď.
• práca so Schránkou (Clipboard), väzby a prechody medzi programami (OLE)
• tlač a jej riadenie - príprava tlačiarne, tlač z programu, tlač z pracovnej plochy, tlač pomocou situačných ponúk
• multimediálne programy - práca s obrazom a zvukom
• doplnkové služobné a aplikačné programy - Windows Commander, MS Office, ...
• práca so staršími programami pre MS-DOS a MS Windows 3.1X

Počítačové siete a komunikácia v nich
• filozofia sietí a základné pojmy - používateľ, počítač, pracovná skupina, doména
• zdieľanie prostriedkov v sieti a obmedzenie prístupu k nim (adresáre, tlačiarne)

Podpora pre sieť Internet / Intranet a telekomunikačné služby - stručný prehľad
• služby siete WWW
• elektronická pošta
• modem, fax, Telefón

Nastavenie pracovného prostredia a prevádzková údržba systému - prehľad nástrojov
• pracovná plocha, ovládacie panely, tlačiarne, atď.
• počítačové vírusy a ochrana proti nim
• zálohovanie údajov, kontrola a optimalizácia uloženia údajov na disku, riešenie havarijných stavov

Windows Vista - základy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.