Windows Vista / XP - správa systému

Kurz na míru

Základní info

Windows Vista / XP - správa systému
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť systému MS Windows XP / 2000 z hľadiska používateľa a všeobecné znalosti z oblasti nastavenia technického vybavenia počítačov a sieťového prostredia.

Kurz je určený pre správcov počítačových systémov, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s operačným systémom MS Windows Vista / XP, jeho princípmi, funkčnými možnosťami, inštaláciou, nastavením a správou na úrovni jednotlivých počítačov a v malej počítačovej sieti. Vhodný je aj ako úvodný kurz pre budúcich správcov systémov MS Windows Server 2003, Windows Vista / XP a počítačových sietí na báze týchto systémov.

Operačné systémy MS Windows Vista / XP nadväzujú na dobrú tradíciu predchádzajúcich systémov MS Windows 2000 / 98. K ich hlavným prednostiam patrí komfort, spoľahlivosť, vysoká bezpečnosť, bohatšia sieťová podpora a možnosť stupňovania výkonu prechodom na viacprocesorové systémy. Verzia „Professional“ slúži na prevádzku náročných programových aplikácií na strane používateľa a ako klient v sieťach typu Microsoft, Internet / Intranet a pod. Verzia „Server“ je určená na riadenie rozsiahlych počítačových sietí a ako výkonný aplikačný server pre aplikácie typu klient/server.

V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s filozofiou a inštaláciou systému, vrátane rozdielov oproti systémom MS Windows 2000 / 98. Ďalej sa preberá správa počítača, diskov a používateľov, riadenie prístupu k systémovým zdrojom (prístupové práva), bezpečnosť systému súborov a nové služby v oblasti komunikácie a počítačových sietí. Osobitná pozornosť sa venuje nastaveniu systému a jeho prevádzkovej údržbe.

Cena kurzu: 6300 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
• Vlastnosti a stavba systému, prehľad noviniek, porovnanie modelov systému, technické požiadavky
• Inštalácia systému - miestna, vzdialená, bezobslužná, prechod zo starších systémov, duplikácia systému
• Úvod do systému Windows Vista / XP, terminológia, filozofia systému
• Porovnanie s predchádzajúcimi systémami Windows 2000, 98, novinky
• Základné vlastnosti užívateľského prostredia a jeho nastavenia
• Užívateľské profily, ich prednastavenie a správa
• Údržba prostredia a zálohy užívateľských konfigurácii
• Správanie sa prostredia pri nasadení v sieťovom prostredí
• Úvod do sieťového prostredia, sieť Microsoft, internetová a intranetová sieť
• Používanie sieťových prostriedkov siete Microsoft
• Prostriedky sieti Intranet, Internet, služby WWW, FTP a ich integrácia do prostredia Windows Vista / XP
• Zabezpečenie nepretržitého prístupu k sieťovým prostriedkom
• Off-line súbory siete Microsoft
• Off-line súbory siete Intranet, Intranet

2. DEŇ
• Súborové systémy, ich vlastnosti, nastavenie a správa (FAT16, FAT32, NTFS5)
• Správa súborov a tlačiarní, správa miestnych pravidiel, správa používateľov a skupín
• Nastavenie systému a pracovného prostredia, nastavenie a sledovanie zdrojov
• Konfigurácia systému a optimalizácia systémových nastavení
• Zoznámenie sa s nástrojom Microsoft Managment Console (MMC)
• Moduly a konfigurácia pomocou MMC
• Modul správa diskov
• Optimalizácia disku, RAID 0 a RAID 1
• Prispôsobenie konfigurácie pre náročne aplikácie
• Úložištia a ich použitie
• Vzdialené Úložištia
• Správa užívateľov
• Bezpečnosť a vzťah k užívateľovi
• Konfiguračné šablóny a ich aplikácia

3. DEŇ
• Program MS Management Console, jeho využitie a doplnky
• Zálohovanie a obnova údajov a systému, plánovanie zálohovania
• Sieťová podpora, vzdialený prístup a prevádzka Internetových aplikácií
• Spolupráca so systémami MS Windows Server 2003 / Vista / XP / 2000
• Bezpečnosť systému
• Úvod do inštalácie systému Windows Vista / XP
• Bezopslužná inštalácia
• Sieťová inštalácia
• Duplikácia systému
• Remote Instalation Server.
• Záloha a údržba systému
• Nástroj NTBackup a plánovanie záloh
• Obnova systému
• Recovery console – nastroj na obnovu systému

Windows Vista / XP - správa systému

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.