Windows Server 2008 / 2003 - správa systému

Kurz na míru

Základní info

Windows Server 2008 / 2003 - správa systému
2 dni, denne 800 - 1600, začiatok kurzu 900

Najbližší termín kurzu: 18.9.2008

Vstupné požiadavky: Znalosti na úrovni kurzu „Windows XP / 2000 Professional - správa systému“.

Kurz je určený pre správcov počítačových systémov a sietí, ktorí sa chcú oboznámiť s operačným systémom MS Windows Server 2008 / 2003 a jeho použitím na riadenie rozsiahlych podnikových sietí a vo funkcii aplikačného servera.

V rámci kurzu sa podrobne preberá architektúra a štruktúra systému, jeho konfigurácia, prevádzková optimalizácia a údržba. Účastníci kurzu sa oboznámia s nástrojmi na správu systému a budú riešiť modelové situácie a problémy z praxe. Pozornosť sa venuje nastaveniu systému, prídavných služieb v oblasti komunikácie, počítačových sietí a správy používateľov.

Na kurzu nadväzujú kurzy Windows Server 2008 / 2003 - Active Directory, Windows Server 2008 / 2003 - sieťové služby a Windows 2008 / Vista / 2003 / XP - bezpečnosť systémov.

Cena kurzu: 4500 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
• Základné princípy a filozofia systému, rozdiely oproti systému MS Windows XP / 2000 Professional, novinky a prechod zo starších systémov MS Windows Server
• Správa miestnych prostriedkov, používateľov a používateľských skupín
• Prehľad základných služieb siete Microsoft

2. DEŇ
• Centrálna správa systému, návrh a riadenie prístupu k zdrojom v sieti
• Nastavenie vzdialeného prístupu a Terminal Services
• Mechanizmy na zotavenie systému po chybe a jeho obnovu po havárii
• Prehľad ďalších služieb systému - Active Directory, sieťové služby, bezpečnosť systému

Windows Server 2008 / 2003 - správa systému

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.