Windows - Internet Information Services 6.0 / 5.0

Kurz na míru

Základní info

Windows - Internet Information Services 6.0 / 5.0
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Základné znalosti o sieti Internet a službách WWW, znalosť operačného systému MS Windows 2008 / 2003 / 2000 na úrovni začínajúceho správcu a aspoň pasívna znalosť počítačovej angličtiny.

Kurz je určený pre všetkých používateľov a správcov systému MS Windows 2008 / 2003 / 2000, ktorí chcú využiť prvky pre prácu v sieti Internet / Intranet obsiahnuté v tomto systéme, a pre pokročilých návrhárov firemných prezentácií typu WWW, ktorí chcú optimálne využiť tieto prvky pri tvorbe náročných sieťových aplikácií. Kurz je vhodný aj pre skúsených prevádzkovateľov siete, ktorí sa pripravujú na hodnotiace testy MCP.

IIS je kľúčový nástroj firmy Microsoft pre rozvoj Internetu v prostredí MS Windows 2008 / 2003 / 2000. Jeho prudkému rozšíreniu pomohlo nielen bezplatné začlenenie do systému, ale aj ľahká inštalácia a prevádzka, prehľadné ovládanie a konštrukčná jednoduchosť. Práve vďaka nej systém možno pohodlne rozširovať a vytvárať k nemu ďalšie pomôcky, ako napr. Proxy Server, Internet Antivirus, Web pripojený cez telefón a pod. A samozrejme - vytvárať dynamické stránky pomocou Active Server Pages alebo iných nástrojov.

V úvode kurzu je stručne zhrnutá filozofia systému a základy jeho ovládania. Ďalej sa preberá architektúra a štruktúra systému, jeho najdôležitejšie nástroje, prostriedky na správu používateľov, riadenie ich prístupu k systémovým zdrojom a prídavné služby systému na komunikáciu s inými systémami. Pozornosť sa venuje aj nastaveniu a optimalizácii systému a v potrebnej miere aj jeho prevádzke a správe.

Cena kurzu: 4500 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Internet - základné pojmy a nástroje - stručný prehľad
• história a filozofia, Internet ako služba
• adresácia na Internete, protokol TCP/IP - vlastnosti a nastavenie
• štandardy, nástroje, najpoužívanejšie služby, budúcnosť
• HTML - stručný prehľad jazyka

Aktivity firmy Microsoft v oblasti Internetu
• Internet Explorer, Internet Information Server
• Proxy Server, Merchant Server, Media Server

IIS - architektúra a prehľad funkčných možností
• požadované ciele - výkonnosť, integrácia, rozširovateľnosť
• stavba a spôsob práce - základné podporované služby, prípojky, aplikácie

Inštalácia a konfigurácia systému
• nároky na technické a systémové vybavenie počítača
• inštalácie a nastavenie vlastností systému, spôsobené zmeny

Pracovné prostredie a správa služieb
• spôsoby zobrazenia, centralizované ovládanie
• vlastnosti služieb - záložky služieb, adresárov, záznamov a nastavení
• FTP, GOPHER, WWW - vlastnosti, konfigurácia, bezpečnosť, sledovanie
• pomocné nástroje

2. DEŇ
Virtuálne adresáre a počítače, spolupráca s DNS a WINS
• miestne a vzdialené adresáre, zóny
• ich vytvorenie, nastavenie a zmeny

Bezpečnosť a jej nastavenie
• SSL, PCT, SET, PPTP, PGP
• pravidlá, odporúčania, sledovanie, záznamy
• spôsoby overovania používateľov
• ISAPI filter, aplikácie a prípojky

Optimalizácia prevádzky systému
• Správca Služieb Internetu (IS)
• sledovanie výkonu systému pomocou Sledovania Záťaže

Podpora pre interaktívne prostredie
• CGI, ISAPI - výhody a nevýhody
• ODBC/SQL - spojenie s databázovými systémami
• Active Server Pages

Prídavné služby a aplikácie
• WAIS - popis a nastavenie
• MS Index Server
• MS Proxy Server, MS Exchange Server

Windows - Internet Information Services 6.0 / 5.0

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.