Windows - automatizácia inštalácií pomocou RIS a ADS

Kurz na míru

Základní info

Windows - automatizácia inštalácií pomocou RIS a ADS
1 deň, 9:00 – 16:00

Vstupné požiadavky: Znalosti na úrovni kurzov „Windows Vista / XP Professional - správa systému/ Windows Server 2008 / 2003 - správa systému“.

Kurz je určený pre správcov systémov Windows Server 2008 / 2003 a Windows Vista / XP, ktorý sa chcú oboznámiť s možnosťami automatizácie inštalácie nových systémov pomocou služieb Remote Installation Services (RIS) a Automated Deployment Services (ADS)..

Účastníci kurzu sa oboznámia so základmi tvorby a použitia skriptov v prostredí MS Windows a naučia sa programovo manipulovať so základnými prvkami systému. Osobitná pozornosť sa venuje aj vybraným aplikačným serverom a niektorým ďalším nadstavbovým prvkom v systéme.

Cena kurzu: 2600 SK bez DPH.

Náplň kurzu:
Príprava služby RIS na serveri
• inštalácia na server Windows 2008 / 2003 / 2000
• konfigurácia siete, DHCP, BOOTP, TFTP
• autorizácia servera v AD
BOOTP-klient a štart s pomocou RIS
Príprava inštalácie klienta na RIS server
Distribuovanie inštalácie
Príprava služby ADS na serveri
• inštalácia na server Windows 2008 / 2003 / 2000
• konfigurácia siete, DHCP, BOOTP, TFTP
• autorizácia servera v AD

Príprava inštalácie systému na ADS server
Inštalácie na cieľový systém

Windows - automatizácia inštalácií pomocou RIS a ADS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.