What's New in Solaris(TM) 9 Operating Environment System Administration

Kurz na míru

Základní info

V kurzu What's New in Solaris(TM) 9 Operating Environment System Administration se vyučují rozdíly mezi úvodní verzí operačního prostředí Solaris 8 (Solaris OE) (z února 2000) a úvodní verzí operačního prostředí Solaris 9 (Solaris 9 OE). Kurz je určen administrátorům systémů, kteří přecházejí z operačního prostředí Solaris 8 na operační prostředí Solaris 9. Cílem kurzu je také pomoci účastníkům s přípravou na rozdílovou certifikační zkoušku System Administration Upgrade Certification Exam. Tento kurz se při probírání témat, jako je provádění instalačních procedur, provádění modifikací softwaru, konfigurování přístupových práv uživatele, vytváření snímků otevřených systémů souborů UFS (UNIX(R) File System), konfigurování jmenných služeb a správa zdrojů, zaměřuje na praktická laboratorní cvičení.

Kurz je přínosem pro vedoucí administrátory systémů.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* řídit systémové procesy,
* konfigurovat konfigurační proměnné softwaru JumpStart(TM) pomocí konfiguračních souborů,
* nakonfigurovat řízení přístupu založené na rolích (RBAC),
* pracovat se Solaris Management Console Toolbox Editorem,
* nakonfigurovat DNS (Domain Name Service).

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* identifikovat nové funkce v operačním prostředí Solaris 9,
* provádět upgrade pomocí softwaru Solaris Live Upgrade,
* nakonfigurovat v operačním prostředí Solaris 9 vlastní software JumpStart,
* instalovat operační prostředí Solaris 9 pomocí archivu Flash Archive,
* používat Solaris Management Console,
* spravovat opravné soubory,
* nakonfigurovat RBAC,
* provádět administraci uživatelů v operačním prostředí Solaris 9,
* provádět autentizaci pomocí karet SmartCard,
* nakonfigurovat software Solaris 9 Volume Manager,
* provádět zálohování pomocí snímků UFS,
* nakonfigurovat DNS jako jmennou službu,
* nakonfigurovat LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) jako jmennou službu,
* používat software Solaris Resource Manager.

What's New in Solaris(TM) 9 Operating Environment System Administration

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.