Vývoj a řešení optimalizačních modelů s použitím SAS/OR

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz (úroveň II) je určen všem, kdo chtějí optimalizovat lineární, celočíselné, síťové a nelineární problémy s pomocí aplikace SAS/OR. Naučíte se v něm sestavovat a řešit optimalizační úlohy pomocí procedury OPTMODEL - od zadávání vstupů až po interpretaci výstupů a generování reportů.


Před přihlášením do tohoto kurzu byste měli:

 • absolvovat základní vysokoškolský kurz operačního výzkumu pokrývající lineární programování nebo mít praktické zkušenosti s lineárním programováním či maticovou algebrou
 • umět spouštět programy SAS a vytvářet datové soubory SAS; tyto znalosti lze získat v kurzu Programování v SAS: Základy (PRG1)

Přínos pro účastníka

V tomto třídenním kurzu se naučíte:

 • formulovat a řešit úlohy lineárního programování pomocí procedury OPTMODEL
 • řešit úlohy a optimalizovat metody používající celočíselné programování a smíšené celočíselné programování pomocí procedury OPTMODEL
 • zpracovávat nelineární programovací úlohy pomocí procedury OPTMODEL

Obsah kurzu


Úvod do matematické optimalizace

 • co je to matematická optimalizace
 • jednoduché příklady
 • procedura OPTMODEL

Úlohy používající lineární programování: Východiska

 • úvod do lineárního programování
 • formulace a řešení úlohy lineárního programování pomocí procedury OPTMODEL
 • načítaní dat z tabulek SAS
 • uložení výstupu z procedury OPTMODEL
 • duální hodnoty, snižování nákladů a oceňování v simplexové metodě

Úlohy používající lineární programování: Rozšiřující témata

 • řízení běhu procedury OPTMODEL
 • aktualizace modelu v proceduře OPTMODEL
 • analýza citlivosti a parametrické programování
 • síťové modely (network flow)

Celočíselné a smíšené celočíselné lineární programování

 • úvod do celočíselného a smíšeného celočíselného lineárního programování
 • řešení úloh celočíselného programování a smíšeného celočíselného programování pomocí procedury OPTMODEL
 • modely s binárními proměnnými
 • způsoby řešení úloh smíšeného celočíselného lineárního programování

Nelineární programování

 • úvod do nelineárního programování
 • řešení úloh nelineárního programování pomocí procedury OPTMODEL
 • nelineární optimalizační metody v proceduře OPTMODEL
 • rozšiřující příklady
 • srovnání procedury NLP a OPTMODEL

Vývoj a řešení optimalizačních modelů s použitím SAS/OR

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.