VYTVÁŘENÍ UŽIVATELSKÉHO APLIKAČNÍHO PROSTŘEDÍ

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Praktická ukázka možností optimalizace, přizpůsobení a zlepšení průchodnosti v oblasti zpracování aplikačních Úloh na IBM i (iSeries/AS/400).

Obsah

  • - Tématem workshopu je vytváření uživatelských subsystémů se specifickými vlastnostmi a s důrazem na využívání programů pro řízení kroku Úlohy.
  • - Společně vytvoříme uživatelské subsystémy pro interaktivní a dávkové zpracování.
  • - Subsystémy a Úlohy nadefinujeme podle předem zadaných požadavků na zpracování.
  • - Dále si prakticky ukážeme možnosti využití programů pro řízení kroku Úlohy a jejich možný vliv na provozování Úloh v tomto prostředí.

VYTVÁŘENÍ UŽIVATELSKÉHO APLIKAČNÍHO PROSTŘEDÍ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.