Výběrová zjišťování: Návrh, popisné statistiky a analýza

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen odborníkům, kteří navrhují a implementují obchodní průzkumy nebo průzkumy domácností. Zároveň je vhodný pro statistiky, biostatistiky, epidemiology a vědce z oblasti sociálních věd, kteří analyzují data z průzkumů.


Přínos pro účastníka

Tento kurz je zaměřený na navrhování průzkumů firem a domácností a na analýzu dat sebraných v rámci komplexních průzkumů. Po jeho absolvování by účastník měl být obeznámen s procedurami POWER, SURVEYSELECT, SURVEYMEANS, SURVEYFREQ, SURVEYREG a SURVEYLOGISTIC a grafickými procedurami GPLOT, SGPLOT a SGPANEL. V kurzu se naučíte:

 • stanovovat velikosti výběru
 • provádět komplexní výběry
 • odahadovat popisné statistiky
 • odhadovat zobecněné lineární modely
 • odhadovat regresní modely
 • odhadovat modely logistické regrese
 • implementovat různé metody pro odhad rozptylu (Jack-knife, Balanced Repeated Replication, Taylorovy řady)
 • domain analysis
 • vyhodnocovat regresní modely

Před přihlášením do tohoto kurzu byste měli:

 • umět spouštět programy SAS a vytvářet datové soubory SAS; tyto znalosti lze získat v kurzu Programování v SAS: Základy (PRG1)
 • rozumět konceptu makro proměnných v SASu
 • absolvovat kurz statistiky pokrývající lineární a logistickou regresi; tyto znalosti lze získat v kurzu Základy statistiky s použitím SAS (ST193) nebo ANOVA a regrese s použitím SAS (ST293)

Obsah kurzu


Návrh průzkumu

 • jednoduchý náhodný výběr
 • stratifikovaný náhodný výběr
 • pravděpodobnost úměrná velikosti vzorku
 • výběr s minimálním nahrazením (Chromy)
 • dvoufázový shlukový výběr

Odhad popisné statistiky

 • expanzní (Horvitz-Thompsonův) odhad
 • regresní odhad
 • poměrový odhad

Analytické využití dat z průzkumu

 • lineární regrese a ANOVA
 • analýza kontingenční tabulky
 • binární logistická regrese
 • domain analysis
 • vyhodnocení modelu

Výběrová zjišťování: Návrh, popisné statistiky a analýza

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.