Visual C# .NET 3.0 - LINQ

Kurz na míru

Základní info

Visual C# .NET 3.0 - LINQ
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 20.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows a základov programovania v niektorom inom objektovo orientovanom programovacom jazyku.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o moderné programovacie technológie, ktorí sa chcú naučiť programovať v jazyku Visual C# .NET a oboznámiť sa s možnosťami jeho využitia na tvorbu aplikácií pre MS Windows a Internet.

Visual C# .NET je nový objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý preberá to najlepšie z viacerých svojich predchodcov - robustnosť a rýchlosť z jazyka C++, jednoduchosť a bezpečnosť z jazyka Java a vysokú produktivitu práce programátora z jazyka Visual Basic. V rámci nového integrovaného vývojového prostredia Visual Studio .NET poskytuje všetky nástroje potrebné na rýchle a efektívne vytváranie moderných aplikácií na platforme .NET. Použitie jazyka je takmer univerzálne - od bežných databázových, výpočtových alebo grafických aplikácií pre MS Windows, cez webové aplikácie a služby, až po robustné viacvrstvové distribuované systémy. Pri tvorbe aplikácií sa využíva .NET Framework, ktorý združuje viaceré podporné technológie a je spoločný pre všetky programovacie jazyky a vývojové systémy na platforme .NET. Jeho súčasťou sú aj objekty na prácu s databázou ADO.NET (MS SQL Server, Oracle, MS Access, MS Visual FoxPro a pod.), nové formulárové systémy Windows Forms a Web Forms (pre ASP .NET), podpora pre komponentové programovanie a ďalšie technológie.

Použitiu jazyka Visual C# .NET na tvorbu aplikácií pre rôzne prevádzkové prostredia sa podrobnejšie venujú kurzy:
• .NET Framework a tvorba aplikácií pre Windows
• ASP .NET (webové aplikácie a služby)

Cena kurzu: 6900 SK bez DPH.

Visual C# .NET 3.0 - LINQ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.