Visual Basic .NET - úvod do programování

Kurz na míru

Základní info

Školení je určeno zájemcům o programování v jazyce Visual Basic .NET. Tento jazyk je určen pro vývoj programů v prostředí Windows. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vytvářet formulářové programy pro operační systém Windows. Vývojové prostředí Základní témata Formulář a ovládací prvky Nabídka a panely nástrojů Matematika Větvení programu Pole proměnných Ladění programu a ošetření chyb Kolekce a práce s nimi Obor názvů - jmenné prostory Grafika Vytvoření úplné aplikace Poznámkový blok Databáze

Visual Basic .NET - úvod do programování

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.