Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi v SAS 9.2

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz (úroveň IV) je určen zejména statistikům, akademikům, výzkumníkům v průmyslu a statisticky orientovaným datovým analytikům, kteří potřebují při analýze dat aplikovat mnohorozměrné statistické metody.


Před přihlášením do tohoto kurzu by uživatelé měli:

 • umět vytvářet a spravovat datové soubory SAS
 • mít zkušenosti s regresní analýzou a/nebo analýzou rozptylu pomocí procedury REG a/nebo GLM v aplikaci SAS/STAT
 • ovládat obsah kurzu Statistika II: ANOVA a regrese s použitím SAS (STAT2 / ST292) nebo absolvovat kurz obecných lineárních modelů na vysokoškolské úrovni.

K plnému pochopení obsahu kurzu přispějí i předchozí zkušenosti s maticovou algebrou, s manipulací s datovými soubory SAS a s tvorbou grafů pomocí aplikace SAS/GRAPH.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu získáte zkušenosti s aplikací mnohorozměrných statistických metod v oblasti výzkumu. Po jeho absolvování by účastník měl ovládat:

 • techniky mnohorozměrného lineárního modelování jako např. MANOVA
 • mnohorozměrnou regresi
 • diskriminační analýzu
 • metodu kanonické korelace
 • techniky redukce dimenze jako např. analýzu hlavních komponent
 • exploratorní faktorovou analýzu
 • analýzu struktury včetně konfirmační faktorové analýzy a technik pro modely strukturálních rovnic

Obsah kurzu


Přehled a příklady mnohorozměrných metod

 • úvod do mnohorozměrné statistiky a příklady
 • zopakování základních (jednorozměrných) statistických metod
 • úvod do mnohorozměrných lineárních modelů
 • grafické výstupy ze statistických procedur v SAS 9.2 (ODS)

Analýza skupin: mnohorozměrná analýza rozptylu

 • MANOVA
 • kontrasty

Další mnohorozměrné lineární modely

 • mnohorozměrná vícenásobná regrese
 • kanonická korelace

Diskriminační analýza

 • kanonická diskriminační analýza
 • lineární diskriminační analýza
 • kvadratická diskriminační analýza
 • diskriminační analýza a empirická validace

Snížení počtu proměnných a identifikace významných faktorů

 • analýza hlavních komponent
 • exploratorní faktorová analýza
 • Cronbachův koeficient alfa

Analýza struktury pomocí procedury CALIS

 • úvod do modelů strukturálních rovnic
 • konfirmační faktorová analýza
 • modely regresních cest
 • modely strukturálních rovnic s latentními proměnnými
 • strukturální modely s opakovaným měřením

Doplňující datová témata

 • kontrola předpokladů pro mnohorozměrnou analýzu

Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi v SAS 9.2

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.