Uživatelská analýza data s použitím SAS IML Studio

Kurz na míru

Základní info

SAS IML Studio je nový produkt verze SAS 9.2 pro pokročilé statistické analýzy. Je určen špičkovým analytikům, kteří již ovládají moduly SAS/STAT a SAS/IML a kteří potřebují interaktivní nástroj poskytující rozsáhlejší variabilitu k tomu, aby mohli programovat nové metody a vyhodnocovat jejich výsledky pomocí grafických výstupů. Aplikace IML Studio, která je součástí modulu SAS/IML, nabízí grafické rozhraní pro celou řadu statistických analýz a zároveň programovací jazyk integrující programování v SAS s programováním v IML (matic) a s interaktivní analýzou dat. V tomto školení se naučíte pomocí SAS IML Studio vytvářet inovativní řešení pro analýzu dat s využitím procedur SAS/STAT, jazyka IML a IMLPlus a interaktivního uživatelského rozhraní. Pro přihlášení nejsou nutné rozsáhlé znalosti programování v IML, nicméně základní zkušenosti v této oblasti jsou výhodou. Školení je zaměřeno zejména na jazyk IMLPlus, což je nadstavba jazyka IML, která integruje data, analýzu a grafické výstupy. Účastníci se na praktických ukázkách a cvičeních naučí ovládat SAS IML Studio. Dále jsou na příkladech demonstrovány pokročilé techniky pro rozšíření funkcionality a variability uživatelských analýz.


Před přihlášením do kurzu byste měli mít zkušenosti se zpracováním komplexních programovacích úloh a být obeznámeni alespoň se dvěma z následujících oblastí:

 • programování procedur SAS/STAT
 • programování v SAS/IML, tj. procedura PROC IML
 • programování v objektově orientovaném jazyce, např. C++ nebo Java

Přínos pro účastníka

Po absolvování tohoto školení byste měli umět:

 • uživatelsky ovládat aplikaci SAS IML Studio
 • psát programy v jazyce IMLPlus
 • pracovat s daty v SAS a IML
 • vytvářet uživatelské grafické výstupy

Obsah kurzu


Úvod do aplikace IML Studio

 • jednotlivé součásti IML Studio
 • koncepce IMLPlus - programovacího jazyka aplikace IML Studio

Práce s daty a programy SAS

 • práce s daty v aplikaci IML Studio
 • datové objekty
 • spouštění programů SAS v jazyce IMLPlus

Generování a úprava grafů

 • vytváření základních grafů
 • metody pro uživatelské úpravy grafů
 • vytváření modulů v IMLPlus a práce s nimi
 • customizace grafů pomocí modulů

Příklady pokročilých analýz pomocí IMLPlus

 • výpočet uživatelských statistik a jejich vynášení do grafů
 • vytváření dotazů pro uživatelský výběr vstupů (parametrizace)
 • vkládání nabídek do grafů za účelem umožnění provádění uživatelských analýz
 • animace série grafů

Uživatelská analýza data s použitím SAS IML Studio

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.