Určování velikosti výběru a síly testu s použitím SAS/STAT

Kurz na míru

Základní info

V tomto kurzu se naučíte využivat procedury POWER a GLMPOWER pro výpočet velikosti výběru a síly testu.


Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli:

 • umět vytvářet SAs tabulky a mít základní znalost manipulace s daty (v rozsahu školení Programování v SAS: Základy - PRG1)
 • mít základní znalosti statistiky na úrovni kurzů Základy statistiky s použitím SAS (ST193) a ANOVA a regrese s použitím SAS (ST293)

Přínos pro účastníka

V kurzu se naučíte:

 • odhadnout parametry pro sílu testu
 • provádět citlivostní analýzu parametrů
 • provádět analýzu síly testu pro dvouvýběrový t-test, vícerozměrnou regresi, ANOVA modely, logistickou regresi a srovnání dvou křivek přežití

Obsah kurzu


Analýza velikosti výběru a síly testu

 • metody analýzy
 • dvouvýběrový t-test
 • equivalence test
 • noninferiority test
 • přesnost intervalů spolehlivosti
 • silofunkce pro analýzu proporcí

Pokročilé analýzy velikosti výběru a síly testu

 • vícerozměrná regrese
 • jednorozměrná analýza rozptylu (ANOVA)
 • dvourozměrná analýza rozptylu (ANOVA) s interakcemi
 • logistická regrese
 • srovnání dvou křivek přežití

Určování velikosti výběru a síly testu s použitím SAS/STAT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.