Upgrade PC hardware

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určený všetkým užívateľom osobných počítačov triedy PC, ktorí sa chcú zoznámiť s ich architektúrou, pochopiť základné funkcie vnútorných blokov a porozumieť ich vzájomnej spolupráci. Zoznámia sa s najbežnejšími štandartnými PC interfejsami a s princípom funkcie vybraných periférií, vrátane ich adaptérov. Dozvedia sa tiež o moderných trendoch vo vývoji PC architektúry.

Upgrade PC hardware

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.