Unix / Linux - správa systému

Kurz na míru

Základní info

Unix / Linux - správa systému
4 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 20.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť operačného systému z hľadiska pokročilého používateľa, t.j. v rozsahu kurzov „Unix / Linux - úvod do systému a Unix / Linux - práca v systéme“.

Kurz je určený pre pokročilých používateľov operačných systémov typu Unix / Linux, ktorí budú vykonávať funkciu správcu (administrátora) systému. Je vhodný aj pre ďalších záujemcov, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto systéme.

Cieľom kurzu je oboznámiť sa so základnými úlohami správcu systému, naučiť sa používať nástroje správcu systému, vylaďovať systém pre konkrétne použitie, vytvárať používateľské kontá, inštalovať a konfigurovať systém, inštalovať a odinštalovať programové vybavenie, samostatne riešiť a odstraňovať rôzne problémy.
Veľká časť kurzu je zameraná všeobecne a nie je viazaná na žiadny konkrétny systém typu Unix / Linux. Tam, kde je to nevyhnutné, sa uvádzajú odchýlky pre konkrétny operačný systém - BSD, Sun Solaris, Linux a pod. Samotná výučba prebieha v prostredí Unix - FreeBSD alebo Linux - Red Hat, ale podľa potreby možno uviesť rozdiely aj pre iné systémy (OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Debian, SuSe, Mandrake, Slackware, Corel a pod.).

Na tento kurz nadväzuje špecializovaný kurz s názvom „Unix / Linux - sieťové služby“, ktorý je zameraný na výstavbu a prevádzku počítačových sietí typu TCP/IP a NFS.

Cena kurzu: 8200 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Prehľad a porovnanie operačných systémov typu Unix - z hľadiska použitia a správy
• podobnosti, rozdiely, výhody a nevýhody
Správa systému - úvod do problematiky
• štruktúra operačného systému typu Unix
• oprávnenia a nástroje správcu systému
• základné prvky bezpečnosti systému a ich správna konfigurácia

Správa používateľov a skupín
• vytváranie a rušenie skupín a používateľských kont
• kontrola a zmena parametrov používateľských kont
• nastavenie a zmena hesiel
• nastavenie prístupových práv pre skupiny a používateľov

2. DEŇ
Systém súborov
• štruktúra, hierarchia a prístupové práva
• typy súborov, špeciálne súbory
• vytváranie a správa systémov súborov
• kontrola štruktúry systému súborov a riešenie prípadných problémov

Zálohovanie a obnova súborov a systému
• základné pojmy a nástroje - tar, dd, gzip, ...
• rozvrh zálohovania
• úplné a prírastkové zálohovanie

3. DEŇ
Správa procesov
• pojmy „proces“ a „program“
• príkaz ps a jeho varianty
• štart a ukončenie procesov
• monitorovanie, riadenie a správa procesov
• neinteraktívne spúšťanie a plánovanie procesov

Štart a zastavenie systému
• úrovne behu systému (runlevel)
• štart a zastavenie systému, jedno- a viacpoužívateľský režim
• havária systému a riešenie kritických situácii

4. DEŇ
Inštalácia, konfigurácia a správa prídavných zariadení
• terminály - konfigurácia a prevádzka
• tlačiarne - podsystém pre tlač, riadenie a správa tlačovej fronty
• diskové a páskové zariadenia - pripájanie, odpájanie, údržba a optimalizácia činnosti diskového podsystému
• niektoré ďalšie prídavné zariadenia

Konfigurácia a optimalizácia jadra systému
• štruktúra jadra systému, moduly
• monitorovanie aktivity systému - procesor, pamäť, prídavné zariadenia
• chybové hlásenia jadra systému
• postup pri konfigurácii a kompilácii jadra systému

Inštalácia systému
• postup a možné problémy - informatívne
• možnosti inštalácie národnej podpory
Lokalizácia a odstraňovanie chýb v systéme, riešenie problémov
Inštalovanie a odinštalovanie programov - postupy a inštalačné programy
X-Windows - postup inštalácie a konfigurácie
Komunikácia v počítačových sieťach - stručný náčrt

Unix / Linux - správa systému

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.