Unix / Linux - práca v systéme

Kurz na míru

Základní info

Unix / Linux - práca v systéme
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 9.10.2008

Vstupné požiadavky: Základné pojmy a znalosti v rozsahu kurzu „Unix / Linux - úvod do systému“.

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov operačného systému Unix / Linux, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto systéme a jeho službách.
V úvode kurzu sa preberajú niektoré pokročilé nástroje v oblasti súborového systému a správy procesov. Nosnú časť výučby tvorí práca s najčastejšie používanými interpretermi príkazov (Bourne / TC shell) a programovanie skriptov v tomto prostredí, ďalej nasleduje prehľad dostupných programovacích jazykov a vývojových systémov pre prostredie Unix / Linux a stručná informácia o najčastejšie používaných pomocných a aplikačných programoch. Na záver kurzu je vyhradený určitý priestor na konzultácie špecifických problémov podľa požiadaviek účastníkov.

Kurz je zameraný všeobecne a nie je viazaný na žiadny konkrétny systém typu Unix / Linux. Samotná výučba prebieha v prostredí Unix - FreeBSD alebo Linux - Red Hat, ale podľa potreby možno použiť aj iné verzie systému (OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Debian, SuSe, Mandrake, Slackware, Corel a pod.).

Na tento kurz nadväzuje osobitný kurz s názvom „Unix / Linux - správa systému“.

Cena kurzu: 3800 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Systém súborov - pokročilá práca so súbormi a adresármi
Procesy - neinteraktívne spúšťanie a plánovanie procesov
Interpretery príkazov - shell
• všeobecné princípy a pravidlá
• typy interpreterov príkazov, ich porovnanie a rozdiely - sh, tcsh, csh, bash, ksh, zsh, ...

Bourne shell a TC shell - sh, tcsh
• príkazy, špeciálne znaky
• zreťazené a podmienené príkazy
• beh programov na pozadí
• premenné shell-u a ich použitie

2. DEŇ
Regulárne výrazy a ich použitie
Programovanie skriptov v prostredí Bourne shell a TC shell
• postupnosť príkazov
• vetvenie - podmienky
• cyklus
• funkcie, návratové hodnoty, atď.

Programovacie jazyky a vývojové systémy - prehľad možností
• kompilátory a knižnice
• ladiace nástroje
Prehľad najčastejšie používaných pomocných a aplikačných programov
Konzultácie podľa požiadaviek účastníkov

Unix / Linux - práca v systéme

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.