UML® pro praxi

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickým použitím modelovacího jazyka UML® a ukázat ucelený postup pro aplikaci jazyka UML® za účelem tvorby analytické dokumentace informačních systémů. Jazyk UML® je dnes nezbytným komunikačním prostředkem pro analytiky, designéry a programátory softwarových aplikací, který umožňuje využívat širokou škálu typů diagramů s velmi složitou notací. Kurz poskytuje návod na to, které z typů diagramů a jejich modelovacích prvků používat pro analytickou práci a jak tyto diagramy vytvářet tak, aby výsledný model byl konzistentní a srozumitelný.

Účastníci jsou v úvodu kurzu stručně seznámeni s historií vzniku jazyka UML®, jeho strukturou a obsahem. Dále se kurz zaměřuje na nejčastěji používané diagramy UML®, vysvětluje jejich notace, postup tvorby těchto diagramů a celkové zasazení modelovacích technik do projektového postupu. Konkrétně je posluchačům detailně představen diagram aktivit, use case diagram, diagram tříd, sekvenční diagram, stavový diagram, diagram balíčků a komponent. Použití probíraných technik je demonstrováno na příkladech řešených posluchači ve spolupráci s lektorem. Na konci kurzu jsou posluchači schopni číst, interpretovat a vytvářet jednoduché modely UML®. Tyto nově získané znalosti jim umožní stát se produktivními členy analytických a návrhových týmů.

Kurz je určen pro

  • analytiky, designéry, programátory a další IT specialisty, kteří chtějí rozumět UML® diagramům a efektivně je používat jako komunikační prostředek.

UML® pro praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.