Tvorba reportů v SAS: programování a Output Delivery System

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro uživatele vytvářející různorodé, detailní i sumární, opakovaně požadované reporty. Kurz nahrazuje předchozí školení s označením ODSIR9.


Před přihlášením do kurzu byste měli mít základní znalosti programování v rozsahu školení PRG1 - Programování v SAS: Základy.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se účastníci naučí, jak vytvářet reporty za použití programového prostředí SAS. Kurz pokrývá procedury REPORT a TABULATE a vytváření reportů v různých výstupních formátech (HTML, RTF, PDF) s použitím ODS. Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

 • používat proceduru REPORT pro vytváření detailních tabulkových reportů a detailních reportů s mezisoučty a celkovými součty
 • přidávat pomocí procedury REPORT dopočítané sloupce
 • vytvářet sumární reporty pomocí příkazů GROUP, ACROSS a CLASS v procedurách REPORT a TABULATE
 • vkládat do reportů požadované sumarizační řádky
 • posílat výstup do externích formátů - RTF, PDF a HTML
 • měnit vzhled reportů pomocí nastavení ODS a stylů

Obsah kurzu


Úvod do Output Delivery System

 • nasměrování reportu do externí ODS destinace

Vytváření sumárních reportů procedurou TABULATE

 • základní příkazy procedury TABULATE
 • ladění vzhledu tabulky
 • přidání procentních podílů

Pokročilá témata v proceduře TABULATE

 • práce s chybějícími hodnotami v PROC TABULATE
 • nastavení ODS stylů v PROC TABULATE
 • dělení reportu na stránky a BY skupiny
 • řízení struktury řádky a výběr dat
 • použití multilabel formátů pro vícenásobnou klasifikaci v PROC TABULATE
 • výstup z PROC TABULATE v SAS okně (listing destination)

Vytváření detailních reportů pomocí procedury REPORT

 • základní příkazy v proceduře REPORT
 • přidání sumarizačních řádků
 • přidání počítaného sloupce
 • výstup z PROC REPORT v SAS okně (listing destination)

Vytváření sumárních reportů a kontingenčních tabulek proceduru REPORT

 • definování a použití klasifikačních proměnných (GROUP)
 • customizace meziřádků
 • definování a použití klasifikačních proměnných v hlavičkách sloupců (ACROSS)

Pokročilá témata v proceduře REPORT

 • vlastní názvy sloupců při použití volby ACROSS
 • práce s chybějícími hodnotami v PROC REPORT
 • nastavení ODS stylů v PROC REPORT
 • použití příkazu CALL DEFINE

Vylepšení vzhledu reportu pomocí ODS

 • přidání voleb do příkazu pro ODS destinace
 • použití dalších funkcí v ODS
 • využití kaskádních stylů v ODS

Tvorba reportů v SAS: programování a Output Delivery System

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.