Tvorba reportů v SAS: Pokročilé techniky

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz (úroveň IV) je určen posluchačům, kteří již základní techniky psaní reportů znají a chtějí se naučit používat pokročilejší techniky pro vytváření reportů pomocí programovacích příkazů SAS. Před přihlášením do tohoto kurzu by uživatelé měli absolvovat kurz Tvorba reportů v SAS: Přístup s programováním (ODSIR9) nebo mít ekvivalentní zkušenosti s procedurami PROC REPORT, PROC TABULATE a PROC FORMAT a s programováním reportů pomocí DATA stepu. Účastníci by měli:

 • ovládat syntax procedur PROC REPORT, PROC TABULATE a PROC FORMAT
 • znát logiku DATA stepu a základní příkazy jako IF, SUM, apod.
 • umět používat DATA step pro tvorbu detailních reportů
 • umět sumarizovat data a vytvářet souhrnné reporty pomocí příkazů FILE a PUT
 • umět používat a ovládat základní syntax ODS pro nasměrování výstupu do destinací ve formátu HTML, PDF a RTF

Přínos pro účastníka

V tomto dvoudenním kurzu se naučíte generovat reporty pomocí pokročilých funkcí a technik v procedurách REPORT, TABULATE a FORMAT. Po jeho absolvování byste měli být schopni přizpůsobit si SAS výstup a vytvářet pokročilé reporty pomocí Output Delivery System (ODS).


Obsah kurzu


Procedura REPORT

 • zopakování syntaxe PROC REPORT
 • přizpůsobení pomocí BREAK
 • použití bloku COMPUTE
 • vytvoření cross-tabulek s porměnnými ACROSS
 • příkaz LINE
 • použití automatické proměnné _BREAK_
 • použití příkazu CALL DEFINE (např. semafory)
 • přizpůsobení výstupů z PROC REPORT pomocí volby STYLE=

Procedura TABULATE

 • zopakování syntaxe PROC TABULATE
 • počítání procent
 • použití PICTURE formátu
 • použití vícenásobných popisků
 • kontrola řádkové struktury v tabulce
 • stránkování
 • kontrola chybějících hodnot
 • specifikace tabulky v prostředí LISTING
 • přizpůsobení výstupů pomocí volby STYLE=
 • použití vlastních formátů (semafory)

Output Delivery System (ODS)

 • modifikace a použití šablony TABLE
 • vytváření objektů pomocí příkazu ODS TRACE
 • vytvoření a použití šablony STYLE
 • kontrola uložených šablon pomocí ODS PATH

DATA _NULL_ step (samostudium)

Tvorba reportů v SAS: Pokročilé techniky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.