Tvorba prezentací v Microsoft PowerPoint (3 dny školení)

Kurz na míru

Základní info

Předpoklady
Než si vyberete tento kurz, měli by jste umět pracovat s počítačem na úrovni grafického prostředí Windows 3.11 nebo operačního systému Windows 95.

Charakteristika
Podrobnější seznámení s grafickým prezentačním programem. V rámci kurzu se účastníci naučí upravovat text, připravovat osnovu pro prezentaci, vytvářet obrázky a kresby, používat hotové obrázky, video i zvukové informace. "Slide show?, master slide, barevné schéma prezentace, speciální efekty, úprava grafů a grafických objektů, autorské poznámky, multimédia, animace, hypertextové odkazy a prezentace pro WWW.

Anotace kurzu:
* Vytváření základů prezentace PowerPoint, nastavení pozadí,šablony, průvodci, různé možnosti a způsoby využití prezentací
* Úprava prezentace a vkládání textu, přidávání obrázků, kreseb a grafiky, celkové grafické zpracování
* Přidávání zvuků, pozadí, animace textu a vložených objektů
* Přechod mezi jednotlivými obrazy, automatický přechod, možnosti ovládání, multimediální podpora programu a podpora sítě WWW
* Programovatelnost jednotlivých animací, slide show, popis ukázka
* Vytváření vlastní prezentace s využitím šablon,barevné schéma prezentace, formátování textu, speciální efekty, WordArt, editor rovnic
* Tvorba a úprava grafů (použití MS Graph), vytváření a úprava grafických objektů (OfficeArt)
* Předvádění prezentací, multimédia
* Promítání prezentace, zvláštní efekty, animace, hypertextové odkazy a prezentace pro WWW
* Příklady, dotazy, diskuse.

Tvorba prezentací v Microsoft PowerPoint (3 dny školení)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.