Tvorba efektivních ETL procesů pomocí SAS Data Integration Studio

Kurz na míru

Základní info

V tomto kurzu účastníci získají klíčové znalosti o výkonnosti a možnostech procesů pro načítání dat (ETL procesů) a způsobech jejich ladění a zefektivnění v systému SAS 9 a v aplikaci SAS Data Integration Studio. V kurzu jsou probrány principy ETL procesů a s pomocí názorných příkladů jsou detailně rozebrána témata související s efektivitou při načítání dat.


Před přihlášením by účastníci měli:

 • znát základy programování v SAS (v rozsahu školení PRG1)
 • ovládat práci s aplikací SAS Data Integration Studio (v rozsahu školení DIS)
 • výhodou je znalost makro jazyka SAS (školení MAC1)

Přínos pro účastníka

V kurzu se naučíte:

 • analyzovat a odlaďovat ETL procesy
 • jednoduše a rychle zvýšit výkonnost načítání
 • nakonfigurovat systémové prostředí
 • využívat pokročilé techniky pro zvýšení výkonu

Obsah kurzu


Monitorování výkonnosti ETL procesů

 • úvod do SAS Intelligence Platform
 • základní koncepce aplikace SAS Data Integration Studio
 • měření výkonnosti

Základní techniky pro zvýšení výkonnosti ETL procesů

 • práce s mezivýstupy
 • pohledy (views) versus fyzické tabulky v ETL procesech
 • otázka kvality dat
 • transformace a nepotřebné sloupce
 • kontrola stavu načítání a návratových kódů

Práce s daty

 • klíče
 • indexy
 • datové funkce
 • počítání řádků
 • techniky plnění

Třídění a spojování

 • přehled úloh náročných na zpracování
 • zefektivnění procesu třídění
 • optimalizace výkonu při spojování (joins)

Dimenzionální modely

 • co je star schema
 • definice dat nepodléhajících častým změnám (Slowly Changing Dimensions)
 • vytvoření dimenzí
 • vytvoření faktových tabulek

Práce s relačními databázemi

 • optimalizace zpracování dat z relačních databází

Optimalizace prostředí

 • úvod
 • optimalizace hardwaru a paměti
 • sledování výkonu

Tvorba efektivních ETL procesů pomocí SAS Data Integration Studio

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.