Textový editor, Internet

Kurz na míru

Základní info

Kurz pro pokročilé. Nutnou vstupní podmínkou je znalost a dovednost práce s operačním systémem Windows v rozsahu kurzu "Základy práce s počítačem" nebo kurzu "Základy obsluhy počítače". Hlavní důraz je kladen na samostatné zvládnutí textového editoru WORD, popřípadě 602Text, jako prostředku k pořizování, úpravě a zpracování textu. Jde o získání věcné i dovednostní schopnosti efektivně využít předností produktu. Jde rovněž o schopnost využívat pokročilejších funkcí souvisejících s ovládáním textového editoru, jako tvorba tabulek, používání obrázků a grafických objektů v rámci dokumentu a využívání nástrojů ke slučování textu a informací z databáze (hromadná korespondence). Kurz je příprava na úspěšné složení zkoušky z modulu3 "Textový editor" certifikátu ECDL.

24 vyučovacích hodin.

Textový editor, Internet

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.