Textový editor, Internet

Kurz na míru

Základní info

Kurz pro pokročilé. Nutnou vstupní podmínkou je znalost a dovednost práce s operačním systémem Windows v rozsahu kurzu "Základy práce s počítačem" nebo kurzu "Základy obsluhy počítače". Hlavní důraz je kladen na samostatné zvládnutí textového editoru WORD, popřípadě 602Text, jako prostředku k pořizování, úpravě a zpracování textu. Jde o získání věcné i dovednostní schopnosti efektivně využít předností produktu. Jde rovněž o schopnost využívat pokročilejších funkcí souvisejících s ovládáním textového editoru, jako tvorba tabulek, používání obrázků a grafických objektů v rámci dokumentu a využívání nástrojů ke slučování textu a informací z databáze (hromadná korespondence). Kurz je příprava na úspěšné složení zkoušky z modulu3 "Textový editor" certifikátu ECDL.

24 vyučovacích hodin.

Textový editor, Internet

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.