Teórie sietí a TCP/IP – pokročilé sieťovanie

Kurz na míru

Základní info

V tomto kurze nadväzujúcom na obľúbené GOC2 (Teórie sietí a TCP/IP – nevyhnutné minimum správcu) si účastník prehĺbi znalosti sietí a zoznámi sa s technológiami nevyhnutnými na efektívne využitie sietí.

Teórie sietí a TCP/IP – pokročilé sieťovanie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.