Technické prostriedky PC a BIOS

Kurz na míru

Základní info

Technické prostriedky PC a BIOS
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť základov práce s PC.

Kurz je určený pre technických pracovníkov, ktorí budú navrhovať konfigurácie počítačových pracovísk a starať o ich prevádzku po technickej stránke (technická údržba, diagnostika, odstraňovanie porúch, konfigurácia a pod.).

Účastníci kurzu sa oboznámia s architektúrou osobných počítačov s procesormi Pentium a ich typickým i neštandardným technickým vybavením. Budú mať k dispozícii základné komponenty počítačov s praktickými ukážkami práce technika.
Súčasťou kurzu sú aj základné informácie o internom programe BIOS a jeho nastavení, a o operačných systémoch MS Windows.

Kurz má formu teoretickej i praktickej výuky pri počítačoch.

Cena kurzu: 5800 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Architektúra osobných počítačov a jej vývoj
• základné bloky PC - CPU, pamäť, podporné obvody, napájanie
• vnútorné pamäte - ROM (EPROM, EEPROM), RAM (SDRAM, DDRAM), CMOS, Flash, PCMCIA, Cache, puzdrenie (DIMM, SIMM, SIPP, DIP), pamäťové karty
• zbernice a rozhrania - PCI, ISA, EISA, MCA, IDE, EIDE, SCSI, PCMCIA, ...

Grafické karty a monitory - VGA, SVGA, XGA, CRT, LCD, digitálne riadenie, ochrana zraku, LR, MPR II, TCO 92, TCO 95, VESA
Vonkajšie pamäte osobných počítačov
• pevné disky - IDE, EIDE, SCSI, diskové polia, konfigurácia, rýchlosť
• výmenné disky - FD, CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, magnetooptické, pocket, ZIP, ...
• páskové jednotky - pevné a rotujúce záznamové hlavy, formáty
• inštalácia vonkajších pamätí a ich príprava pre použitie - formátovanie (low-level, high-level), rozdelenie na oblasti (fdisk, diskmanager)

2. DEŇ
Prídavné zariadenia
• klávesnice
• ovládanie kurzora - myš, trackball, touch pad, touch point, touch screen, joystick
• tlačiarne - laserové, LED, atramentové, ihličkové, sublimačné, ...
• plotre - formáty, nástroje
• scannery - stolné, ručné, farebné, čiernobiele, OCR
• tablety - princípy, použitie

Doplnky k osobným počítačom
• záložné zdroje napájania - princípy, kapacita, komunikácia s PC
• modemové a faxové moduly - rýchlosti, prenosové štandardy, homologácia
• karty pre multimédiá - audio, video, TV + framegrabber + teletext, radio
• iné používané karty - AD/DA, RS 422, RS 485, riadenie procesov
• prepojenie PC sériovou a paralelnou linkou, infračervený port, prúdová slučka
• počítačové siete - LAN, WAN, pevné a komutované linky
• prostriedky pre pripojenie do siete Internet - ISDN, WIFI, Bluetooth, ADSL
• problémy napájania pri prepojovaní počítačov a periférií

3. DEŇ
Inovácia technického vybavenia (upgrade) - pamäť, procesor, disky, matičná doska
Preventívna práca technika, diagnostika a odstraňovanie porúch
• nástroje a prístroje, bezpečnosť pri práci
• testovacie a diagnostické programy - výkon PC, grafickej karty, ...
• technická údržba tlačiarní

Nastavenie konfigurácie počítača pre BIOS - Setup - praktikum
Operačné systémy MS Windows - základné informácie, organizácia disku, dôležité súbory, spôsob zavádzania systému, konfigurácia systému, praktická inštalácia
Problematika vírusov - prevencia (SW, HW), identifikácia vírusov a ich odstránenie, praktické cvičenie

Technické prostriedky PC a BIOS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.