Technické prostriedky LAN

Kurz na míru

Základní info

Technické prostriedky LAN
4 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 30.9.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť základných princípov počítačových sietí a bežná znalosť obsluhy a údržby osobných počítačov.

Kurz je určený pre technických pracovníkov, ktorí budú navrhovať, konfigurovať, realizovať a prevádzkovať lokálne počítačové siete, alebo budú zabezpečovať odborný dohľad pri výkone týchto prác prostredníctvom externých dodávateľov.
Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia s princípom činnosti lokálnych počítačových sietí, so všetkými ich komponentmi a s metódami návrhu - počnúc od koncepčnej prípravy, cez návrh konkrétnej siete, až po jednotlivé realizačné práce. Prednášky sú sprevádzané konkrétnymi ukážkami zariadení, médií a pomôcok, spolu s aktuálnymi informáciami o ich cenách. Súčasťou kurzu je aj praktický návrh siete podľa zadania, na ktorom si účastníci môžu overiť svoje znalosti.

Kurz je zameraný najmä na siete typu Ethernet, ktoré sú v súčasnosti najrozšírenejšie. Ostatné typy sietí a ich komponenty sa preberajú len informatívne.

Cena kurzu: 7500 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Základné pojmy LAN
• topológia siete a prístupové metódy
• model OSI
• priemyselné štandardy - Ethernet, Arcnet, Token Ring a pod. - porovnanie

Charakteristika siete typu Ethernet
• CSMA/CD, IEEE 802.3, názvoslovie
• zloženie a adresovanie paketu

Prenosové médiá a pasívne prvky pre siete typu Ethernet
• prehľad médií a pasívnych prvkov, ich vlastnosti
• spájanie a kombinovanie médií
• praktická ukážka inštalácie médií a pasívnych prvkov
• štrukturovaná kabeláž a kabelážne systémy

2. DEŇ
Zariadenia (aktívne prvky) pre siete typu Ethernet
• transceiver, AUI, repeater
• terminálový server
• bridge, router, brouter, gateway, sieťové prepínače
• modemy v sieťovej komunikácii

Adaptér pre PC (NIC)
• vlastnosti, praktická ukážka inštalácie
• programová podpora v prostredí TCP/IP, IPX/SPX a NetBEUI

3. DEŇ
Rýchle sieťové technológie - Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, Gigabit Ethernet, FDDI, ATM - základné charakteristiky, porovnanie a perspektívy uplatnenia
Multiprotokolárne prostredie v sieti typu Ethernet - smerovanie, protokoly
Implementácia sieťových technológií v produktoch vybraného výrobcu
• prehľad aktívnych sieťových prvkov
• management a monitorovanie siete, virtuálne siete
• migrácia na rýchle sieťové technológie

4. DEŇ
Súčasné trendy vo vývoji a výrobe sieťových prvkov
• prehľad výrobcov pasívnych a aktívnych sieťových prvkov, cenové relácie

Koncepcia návrhu siete typu Ethernet
• obmedzenia sietí typu Ethernet
• optimalizácia návrhu siete z hľadiska ceny, spoľahlivosti, rozšíriteľnosti a pod.
• inštalácia a diagnostika sietí
Samostatný návrh siete podľa zadaných požiadaviek, konzultácie

Technické prostriedky LAN

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.