Systems Management using Sun(TM) Management Center

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Systems Management using Sun(TM) Management Center získají účastníci praktické zkušenosti s instalací, konfigurací, monitorováním a správou síťových zdrojů pomocí softwaru Sun Management Center. V kurzu jsou prezentovány praktické dovednosti potřebné k používání softwaru Sun Management Center a také jeho architektura a vyspělé funkce.

Kurz je přínosem pro administrátory systémů a administrátory sítí zodpovědné za integrovanou a komplexní celopodnikovou správu produktů Sun a jejich subsystémů, komponent a periferních zařízení.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* spravovat pracovní stanice Sun s operačním prostředím Solaris(TM) v síťovém prostředí,
* monitorovat využití úložného prostoru pomocí multiplatformních serverových nástrojů,
* konfigurovat zařízení na každém připojeném multiplatformním serveru,
* spravovat a konfigurovat paměťová zařízení v prostředí systému UNIX(R), monitorovat využití, datové formáty a V/V charakteristiky aplikací,
* definovat současné standardy konfigurace vstupu a výstupu, například specifikace SCSI (Small Computer System Interface),
* archivovat data pomocí postupů zálohování a obnovy specificky vytvořených pro dané pracoviště,
* monitorovat zdroje pomocí nástrojů pro správu úložného prostoru,
* definovat terminologii počítačových sítí a síťové protokoly.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* diskutovat účel a architektonické rysy softwaru Sun Management Center,
* navrhnout řešení monitorování systémových prostředků pomocí softwaru Sun Management Center,
* instalovat a nakonfigurovat Sun Management Center,
* monitorovat zdroje v síti pomocí softwaru Sun Management Center,
* řešit problémy se zdroji pomocí softwaru Sun Management Center.

Systems Management using Sun(TM) Management Center

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.