Sun(TM) ONE Middleware: Core Concepts

Kurz na míru

Základní info

Kurz Sun(TM) ONE Middleware: Core Concepts je základním úvodem do serverových produktů Sun ONE Middleware. V prvním modulu je určen vztah klíčových produktů k architektuře Sun Open Network Environment (Sun ONE). V dalších modulech jsou identifikovány hlavní služby a technologie tvořící součást infrastruktury pro "služby na požádání" a jsou popsány související serverové produkty Sun ONE. V kurzu jsou představeny služby a technologie pro adresáře, zabezpečení, Web, předávání zpráv, plánování, portály, identitu a integraci.

Kurz je přínosem pro systémové inženýry, odborné konzultanty, administrátory systémů, personál technické podpory a jiný technický personál zodpovědný za prodej, implementaci nebo podporu serverových produktů Sun ONE.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl:
* chápat základní internetovou technologii a internetové aplikace,
* prakticky znát operační prostředí Solaris(TM). (Solaris OE).

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* popsat serverové produkty, které jsou součástí architektury Sun ONE,
* popsat technologie a standardy vztahující se ke každému serveru,
* popsat základní architekturu a klíčové funkce serverů,
* instalovat následující software a provádět pro něj základní úlohy spojené se správou:
Sun ONE Directory Server 5.1
Sun ONE Certificate Manager System 4.7
Sun ONE Web Server 6.0
Sun ONE Application Server 7.0
Sun ONE Messaging Server 5.2
Sun ONE Calendar Server 5.1.1
Sun ONE Integration Server 7.0
Sun ONE Portal Server 6.0
Sun ONE Identity Server 6.0

Sun(TM) ONE Middleware: Core Concepts

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.