Sun(TM) ONE Grid Engine Advanced Administration

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Sun(TM) ONE Grid Engine Advanced Administration získají účastníci nezbytné dovednosti pro instalaci, konfiguraci, použití a řešení problémů softwaru Sun(TM) Open Net Environment (Sun ONE) Grid Engine (Sun ONE GE) a softwaru Sun(TM) ONE Grid Engine, Enterprise Edition (Sun ONE GEEE). Tento kurz popisuje provádění úplné instalace softwaru Sun ONE GEEE na serveru se systémem souborů NFS (Network File System).

Účastníci se učí používat rozhraní příkazového řádku k zadávání interaktivních a dávkových prací gridu. Účastníci kromě toho provádějí základní konfigurační práce, například zobrazují, přidávají, modifikují a odstraňují konfigurace a komplexy front, hostitelských počítačů a globální konfigurace a komplexy.

V kurzu se také popisuje správa prostředků a přístupy k odstraňování poruch v gridu. Nakonec se účastníci učí o speciálních plánovacích funkcích, které jsou k dispozici v softwaru Sun ONE GEEE, včetně plánovacích politik share tree, functional, deadline a override.

Kurz je přínosem pro osoby zodpovědné za instalaci, konfiguraci, používání a řešení problémů softwaru Sun ONE GE nebo Sun ONE GEEE.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen provádět rutinní úkony spojené s administrací systému v operačním prostředí Solaris.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* provádět instalační práce a vykonávat základní uživatelské příkazy, včetně:
> popsání funkcí a architektury softwaru Sun ONE GE,
> popsání správy distribuovaných prostředků (DRM),
> provádění instalace softwaru Sun ONE GEEE v systému souborů NFS,
> zajištění vysoké dostupnosti NFS serveru,
> zadávání dávkových a interaktivních prací gridu,
* nakonfigurovat Sun ONE GE, včetně provedení základní konfigurace fronty, hostitelského počítače a clusteru, administrace komplexů a integrace aplikací do gridu,
* provádět pokročilé úlohy, včetně administrace a řešení problémů softwaru Sun ONE GE a nakonfigurování plánovacích politik v softwaru Sun ONE GEEE.

Sun(TM) ONE Grid Engine Advanced Administration

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.