Sun(TM) Cluster 3.1 Administration

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Sun Cluster(TM) 3.1 Administration získají účastníci nezbytné informace a dovednosti pro instalaci a správu systémů Sun Cluster 3.1. Kurz je úvodem do funkcí produktu Sun Cluster, konfigurace hardwaru, instalace a konfigurace softwaru, konfigurace datových služeb a provozu systému.

Kurz je přínosem pro administrátory systémů, administrátory databází a podpůrný personál.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* prokázat znalosti potřebné k administraci a údržbě serverů s operačním prostředím Solaris(TM) a odpovídající zkušenosti,
* provádět základní administraci počítačové sítě,
* spravovat struktury virtuálních svazků pomocí buď softwaru VERITAS Volume Manager (VxVM) nebo softwaru Solaris(TM) Volume Manager (dříve znám jako Solstice DiskSuite(TM)).

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* popsat hlavní komponenty a funkce produktu Sun Cluster,
* provést předinstalační ověření konfigurace,
* nakonfigurovat Sun Cluster transport,
* instalovat software Sun Cluster,
* určit a nakonfigurovat zařízení kvora pro Sun Cluster,
* inicializovat buď produkt Veritas Volume Manager nebo Solaris Volume Manager (DiskSuite),
* vytvořit skupiny IPMP (IP Multi-Pathing) pro použití v prostředí Sun Cluster,
* nakonfigurovat skupiny prostředků pro datovou službu podporující škálovatelnost a zabezpečení proti výpadku,
* nakonfigurovat datovou službu zabezpečenou proti výpadku Sun Cluster Highly Available (HA) for NFS a škálovatelnou datovou službu Sun Cluster Apache.

Sun(TM) Cluster 3.1 Administration

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.