Sun Java System Integration Server EAI 3.0: Process Integration with Web Services

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Sun Java System Integration Server EAI 3.0: Process Integration with Web Services získají účastníci potřebné znalosti k integraci podnikových aplikací pomocí Sun Java System Integration Serveru. Kurz je rozdělen do dvou částí.

V 1. části účastníci poznávají procesní stroj Sun Java System Integration Server. Účastníci se učí definovat a spravovat obchodní procesy pomocí procesního stroje Sun Java System Integration Server a vytvářet klientské aplikace využívající tento procesní stroj. 1. část vysvětluje funkce a konfiguraci procesního stroje Sun Java System Integration Server a také způsob použití definicí procesů a aplikačních programových rozhraní (API) programovacího jazyku při celkovém návrhu systému.

Ve 2. části se účastníci učí integrovat aplikace pomocí procesního stroje Sun Java System Integration Server. Účastníci se učí integrovat podnikové aplikace pomocí Sun Java System Integration Serveru. Účastníci se učí, jak s pomocí XML (eXtensible Markup Language) a technologie SOAP (Simple Object Access Protocol) integrovat standardní aplikace, starší aplikace a zakázkové aplikace do jednoho obchodního procesu. Kurz vysvětluje funkce a konfiguraci páteře Sun Java System Integration Server v míře, v jaké souvisejí s procesním strojem Sun Java System Integration Server. Účastníci se učí, jak k integraci aplikací používat standardní předávání zpráv ve formátu XML s využitím transformací XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation) a také předávání zpráv na bázi protokolu SOAP.

Kurz je přínosem pro odborníky na informační systémy, kteří hodlají používat Sun Java System Integration Server k integraci podnikových aplikací nebo k vývoji nových systémů.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* chápat konstrukty objektově orientovaného programování,
* chápat konstrukty XML a základní koncepty Webu - HTTP (HyperText Transfer Protocol), URL (Universal Resource Locator).

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* definovat obchodní proces v softwaru Sun Java System Integration Server,
* konfigurovat a spravovat procesní stroj Sun Java System Integration Server,
* testovat obchodní proces ve stroji Sun Java System Integration Server,
* chápat API používané klientskými aplikacemi k interakci se strojem Sun Java System Integration Server,
* integrovat aplikace do obchodního zpracování v procesním stroji Sun Java System Integration Server pomocí XML a XSLT,
* provádět základní transformace dat pomocí XSLT,
* integrovat aplikace do obchodního zpracování v procesním stroji Sun Java System Integration Server pomocí protokolu SOAP.

Sun Java System Integration Server EAI 3.0: Process Integration with Web Services

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.