Sun Java System Application Server 7: Administration

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Sun Java System Application Server 7: Administration získají účastníci nebytné dovednosti pro instalaci Sun(TM) Open Net Environment (Sun Java System) Application Serveru 7 v produkčním prostředí. Účastníci nasazují a spravují aplikace založené na technologii Java(TM) 2 Platform Enterprise Edition (J2EE(TM)). Kurz obsahuje také informace o následujících tématech: funkce serveru, architektura, protokolování, topologie serveru, konfigurace HTTP (HyperText Transfer Protocol) serveru, kontejnery, služby, připojování k databázím, zabezpečení aplikací, monitorování a kvalita služby (QoS), migrace a řešení problémů.

Kurz je přínosem pro administrátory aplikačních serverů, sestavovatele aplikací, instalátory aplikací, podpůrné inženýry a příslušníky technického personálu, kteří musejí být specialisty na produkt Sun Java System Application Server 7.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* provádět základní úlohy spojené s administrací systému UNIX(R), nejlépe operačního prostředí Solaris(TM),
* používat SQL (Standard Query Language) databáze,
* prokázat obeznámenost s procesy vývoje aplikací založených na technologii J2EE a se zúčastněnými rolemi.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* definovat roli administrátora Application Serveru,
* instalovat Application Server,
* shrnout komponentová aplikační programová rozhraní (API) a hlavní cíle specifikace Java(TM) 2 Platform, Enterprise Edition 1.3 (J2EE(TM) Platform 1.3) [JSR-000058],
* popsat webové služby,
* uvést do vzájemné souvislosti architekturu a vlastnosti Application Serveru se specifikací platformy J2EE 1.3,
* nakonfigurovat protokolování pro Application Server,
* implementovat topologie Application Serveru zahrnující externí síťová zařízení, Web server plug-in a správní domény,
* nakonfigurovat HTTP server, který je vestavěný do Application Serveru,
* nakonfigurovat a spravovat kontejnery a deployment deskriptory (DD) Application Serveru,
* nakonfigurovat a spravovat služby Application Serveru,
* nakonfigurovat pro Application Server připojování k databázím,
* implementovat zabezpečení pro aplikace založené na technologii J2EE,
* monitorovat Application Server a nakonfigurovat kvalitu služby (QoS),
* převádět aplikace na Application Server,
* řešit problémy Application Serveru.

Sun Java System Application Server 7: Administration

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.