Storage Management with Backup

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Storage Management with Backup získají účastníci informace potřebné pro instalaci, konfiguraci a administraci softwaru Solstice Backup(TM). Součástí kurzu jsou praktická cvičení, v nichž jsou předváděny funkce softwaru Solstice Backup jak pomocí nástrojů s grafickým uživatelským rozhraním, tak pomocí odpovídajících příkazů zadávaných z příkazového řádku.

Kurz je přínosem pro administrátory systémů Solaris(TM), administrátory systémů UNIX(R) System V a systémové operátory.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* spravovat a udržovat systémy souborů Solaris 2.x OE a Solaris 7 OE,
* používat grafické uživatelské rozhraní OpenWindows(TM) nebo Common Desktop Environment (CDE),
* vytvářet a upravovat soubory pomocí textového editoru vi nebo textového editoru, který je součástí OpenWindows,
* instalovat a nakonfigurovat server s operačním prostředím Solaris.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* popsat, jak je v produktu Solstice Backup použit model klient-server,
* nakonfigurovat nezbytné technické prostředky pro podporu produktu Solstice Backup Server Edition nebo Network Eition,
* instalovat Solstice Backup ve specifikovaném prostředí paměťových zařízení a získat licence,
* nakonfigurovat a naplánovat požadované zálohovací operace s využitím prostředků softwaru Solstice Backup,
* interpretovat stavová a chybová hlášení související s činností softwaru Solstice Backup,
* rozlišovat mezi soubory, které lze prohlížet, obnovovat a recyklovat,
* diskutovat instalaci a použití autochangerů a řešení problémů,
* provádět automatické a manuální klonování dat pomocí autochangerů,
* provádět obnovu dat jak pomocí příkazového řádku, tak pomocí grafického uživatelského rozhraní,
* určit, jak se na Solstice Backup vztahují jednotlivé prvky stanoveného plánu zotavení po katastrofě,
* načrtnout postup zotavení po katastrofě pro různé komponenty připojené k zálohovacímu serveru,
* vyladit zálohovací server a odstranit úzké profily v procesu zálohování a obnovy.

Storage Management with Backup

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.