Státní informační politika ve vzdělávání - úroveň P - školení poučených uživatelů

Kurz na míru

Základní info

Školení Z probíhá v šesti 4 hodinových blocích, celkem tedy 25 hodin, přičemž 1 hodina je určena na závěrečné testování účastníků školení.

Ověření znalostí probíhá testem, nebo splněním praktického úkolu dle zadání, formu si volí každý účastník sám

Státní informační politika ve vzdělávání - úroveň P - školení poučených uživatelů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.