Státní informační politika ve vzdělávání - úroveň P - školení poučených uživatelů

Kurz na míru

Základní info

Školení Z probíhá v šesti 4 hodinových blocích, celkem tedy 25 hodin, přičemž 1 hodina je určena na závěrečné testování účastníků školení.

Ověření znalostí probíhá testem, nebo splněním praktického úkolu dle zadání, formu si volí každý účastník sám

Státní informační politika ve vzdělávání - úroveň P - školení poučených uživatelů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.