Správa dat pro SAS Marketing Automation

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určený datovým architektům, administrátorům IT a marketingovým analytikům, kteří potřebují připravovat data pro SAS Marketing Automation. Účastníci se naučí sestavovat, rozšiřovat a spravovat informační mapy nezbytné pro práci v prostředí SAS Marketing Automation.


Před přihlášením do tohoto školení byste měli mít znalosti aplikace SAS Customer Intelligence Studio v rozsahu školení CISTU5. Výhodou (nikoli podmínkou) je i předchozí zkušenost s aplikací SAS Information Map Studio a SAS Management Console.


Přínos pro účastníka

Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

 • vytvořit informační mapu pro použití v SAS Marketing Automation
 • použít vytvořenou informační mapu k vygenerování metadatových tabulek pro SAS Marketing Automation
 • definovat v SAS Management Console pracovní prostředí (business contexts) a potřebná nastavení pomocí plug-inu pro Customer Intelligence

Obsah kurzu


Vytváření informačních map pro SAS Marketing Automation

 • co je informační mapa
 • úvod do práce s informačními mapami

Práce s datovými položkami a subjekty

 • specifikace a organizace datových položek
 • definice subjektů pro marketingovou kampaň
 • přiřazování subjektů

Generování metadatových tabulek

 • zakládání metadatové tabulky
 • generování metadatových tabulek
 • update metadat

Vytváření kampaní

 • úvod do vytváření kampaní
 • vytváření definicí
 • práce se společným datovým modelem pro CRM řešení (common data model)

Rozšiřování datového prostředí

 • použití měřitelných datových položek
 • počítané datové položky
 • definice položek v reportu a shlukových proměnných

Správa dat pro SAS Marketing Automation

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.