Software 602 Suite

Kurz na míru

Základní info

Délka kurzu:
24 hodin

Charakteristika:
Účastníci kurzu se naučí základním dovednostem. Naučí se efektivně využívat možnosti této kancelářské sady programů.

Tato sada zahrnuje programy:
Text602 - textový editor, pro psaní a úpravu textů
Tab602 - tabulkový kalkulátor, tvorba tabulek, grafů a výpočty
Photo602 - program na úpravu digitálních fotografií
Desktop602 - práce se soubory a složkami

Požadované znalosti:
U účastníků kurzu se předpokládá znalost na úrovni kurzu MS Windows 98.

Osnova:
Text602
Obecné seznámení s programem, základní pojmy
Základní dovednosti při psaní textu, posun v textu, orientace v pracovní ploše a v jednotlivých oknech
Práce se soubory, načtení souboru, vložení souboru, uložení souboru
Orientace a práce v nabídce programu, význam ikon, orientace v nabídce pomocí základních funkčních celků
Úprava textu, nastavení velikosti a typu písma
Úprava dokumentu, nastavení vzhledu stránky, možnost psaní do sloupců
Tisk, parametry tisku
Pořizování dokumentů podle předloh, vyplňování formulářů, psaní dopisů, blahopřání atd.
Tab602
Obecné seznámení s programem. Možnosti využití a možnosti, které program nabízí.
Základní pojmy - tabulka, buňka, sloupec,řádek, blok,buňka
Vyplňování buněk (sestavování tabulky) - text, číslo, vzorec, formát buněk
Optimalizace při tvorbě tabulek pro co největší usnadnění práce
Práce se styly - úprava vzhledu tabulky, rámování, stínování , písmo
Tvorba grafu - typy grafu, popis os, nadpis
Photo602
Ukázka práce s digitálním fotoaparátem
Způsob přenesení fotografií do počítače
Možnosti a přednosti digitální fotografie
Základní seznámení s programem a možnostmi úpravy fotografií
Desktop602
Seznámení s problematikou Desktopu
Pojmy skříň, šanon, složka
Spuštění programů s prostředí Desktop
Třídění a ukládání souborů pomocí Desktopu

Software 602 Suite

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.