Skóring kreditních rizik v SAS Enterprise Miner 7.1

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určený risk-analytikům, kteří vyvíjejí modely pro měření kreditních rizik a skórkarty, úvěrovým manažerům, úvěrovým analytikům a obchodním analytikům, kteří odpovídají za vývoj skórkaret a aplikací pro kreditní skóring v bankách a dalších finančních institucích. Probírá se zde celý proces vývoje skórkarty v souladu s metodologií doporučovanou předními experty na finance a úvěrové riziko.


Před přihlášením do kurzu by účastníci měli mít praktické zkušenosti s používáním finanční statistiky a statistiky pro vývoj skórkaret (například školení CSDI) a základní uživatelskou znalost aplikace SAS Enterprise Miner v rozsahu školení AAEM71.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

 • používat uzel pro interaktivní kategorizace (Interactive Grouping Node) v SAS Enterprise Miner pro výběr prediktorů pomocí informační hodnoty a pro výpočet Weight of Evidence
 • používat uzel Scorecard v SAS Enterprise Miner pro sestavení předběžné skórkarty pomocí vhodného škálování
 • aplikovat techniky reject inference (hard cut-off augmentation, parceling, fuzzy augmentation) pomocí uzlu Reject Inference v SAS Enterprise Miner za účelem zkvalitnění skórkarty zahrnutím odmítnutých žadatelů o úvěr
 • posoudit kvalitu skórkarty pomocí diagnostických nástrojů a ukazatelů, jako jsou ROC křivka nebo grafy liftu

Obsah kurzu


Vývoj skórkaret v SAS Enterprise Miner

 • principy kreditního skóringu
 • proces vývoje skórkarty v SAS Enterprise Miner

Zpřístupnění a příprava dat pro vývoj skórkarty

 • vytvoření projektu a diagramu v SAS Enterprise Miner
 • definice datového zdroje
 • vývojový a validační vzorek

Uzel Interactive Grouping v SAS Enterprise Miner

 • prvotní analýza charakteristik
 • seskupování intervalových proměnných (samostudium)
 • specifická nastavení uzlu (samostudium)
 • pokročilé volby pro seskupování (samostudium)

Uzel Scorecard

 • sestavení skórkarty
 • nežádoucí charakteristiky žádosti o úvěr

Uzel Reject Inference

 • techniky reject inference v SAS Enterprise Miner
 • možnosti nastavení reject inference

Skóring kreditních rizik v SAS Enterprise Miner 7.1

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.