Shell Programming for System Programmers

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Shell Programming for System Programmers získají účastníci informace o tom, jak číst, psát a ladit skripty příkazového interpretu C shell. Účastníci se mohou naučit vyvíjet jednoduché skripty pro automatizaci často prováděných sekvencí příkazů a používat podmínkovou logiku, interakci s uživatelem, smyčky a nabídky ke zvýšení produktivity a efektivity uživatele. Tento kurz je určen programátorům, kteří znají operační prostředí Solaris(TM) a chtěli by číst a chápat různé skripty příkazového interpretu C shell a psát vlastní skripty pro automatizaci své každodenní práce. V kurzu je podrobně probírán skriptovací jazyk interpretu C shell.

Kurz je přínosem pro programátory, kteří se zajímají o programování pod příkazovým interpretem C shell.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* používat následující, ale i další příkazy systému UNIX(R): rm, cp, man, more, mkdir, ps a chmod,
* vytvářet a upravovat textové soubory v textovém editoru,
* mít základní znalosti procesů, včetně chápání vztahu mezi nadřízeným a podřízeným procesem,
* modifikovat oprávnění k souborům.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* číst, psát a ladit skripty,
* používat ve skriptech lokální proměnné a proměnné prostředí a metaznaky příkazového interpretu,
* používat utility grep, sed a nawk s regulárními výrazy,
* psát skripty pro sed sloužící k provádění neinteraktivních editací,
* psát skripty pro nawk sloužící k manipulaci s jednotlivými poli v záznamu a k vytváření sestav ze vstupních souborů,
* používat návratový kód příkazu ke stanovení, zda příkaz byl vykonán úspěšně nebo neúspěšně,
* přebírat a zpracovávat argumenty předávané do skriptu z příkazového řádku,
* vyvinout zprávu USAGE, která se zobrazí při nesprávném vyvolání skriptu,
* používat konstrukty pro řízení toku, například větvení a smyčky,
* provádět manipulaci s řetězci a celočíselnou aritmetiku na proměnných příkazového interpretu.

Shell Programming for System Programmers

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.