SAS Interaction Management Solution

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz (úroveň I) je určen specialistům na implementaci aplikace SAS Interaction Management a na plánování prodeje a také koncovým uživatelům, jako jsou marketingoví analytici, správci klientských informací, vedoucí marketingových kampaní, architekti modelů, a specialisté na marketingové databáze.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se seznámíte s aplikací SAS Interaction Management a s jejím využitím pro sledování chování zákazníků pomocí modelů vycházejících z konkrétní situace. Po jeho absolvování by účastník měl:

 • umět sestrojit a upravovat behaviorální mapu zákazníků
 • umět vytvářet segmenty
 • umět vytvářet triggery pro oslovení zákazníka přesně v ten správný čas
 • umět pracovat s aplikací SAS Interaction Management
 • rozumět datovému modelu, na němž stojí aplikace SAS Interaction Management
 • sestavovat, konfigurovat a testovat aplikace v SAS Interaction Management

Obsah kurzu


Úvod do aplikace SAS Interaction Management

 • zapracování času do vstupu a výstupu
 • sledování chování zákazníků ve stavovém systému
 • orientace v prostředí aplikačního vývoje

Navržení nové aplikace

 • koncepce aplikace
 • zvážení konfigurace aplikace

Datový model

 • datový model: datové zdroje
 • datový model: aplikační proměnné
 • datový model: aplikační funkce a konstrukce výrazů

Behaviorální mapa

 • sestrojení a editace behaviorální mapy

Segmenty a triggery akcí

 • tvorba segmentů a triggerů akcí

Sestavení aplikace IM

 • koncepce aplikace
 • konfigurace aplikace

Testování aplikace

 • zobrazení výsledků zpracování transakcí
 • řešení chyb v logu

Úvahy spojené s uvedením do provozu

 • SAS Interaction Management Batch Utilities
 • interakce s nástrojem SAS Campaign Management

Zákulisí

 • konfigurační soubory
 • zpracování dat

SAS Interaction Management Solution

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.