SAS Enterprise Guide pro pokročilé programátory v SAS

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen zkušeným SAS programátorům, kteří se chtějí naučit pracovat s interaktivním uživatelským prostředím SAS Enterprise Guide a zároveň tuto aplikaci používat pro psaní SAS kódu určeného k vytváření dotazů a generování reportů. Před přihlášením do tohoto kurzu by účastníci měli mít znalosti v rozsahu školení PRG1 - Programování v SAS: Základy. Výhodou (nikoli podmínkou) je absolvování kurzu PRG2 - Programování v SAS: Manipulace s daty, nebo odpovídající zkušenosti.


Přínos pro účastníka

Po absolvování tohoto školení byste měli umět:

 • psát, editovat a spouštět programy SAS z prostředí SAS Enterprise Guide
 • přistupovat k datům, vytvářet dotazy, reporty a grafy pomocí point-and-click průvodců a úloh
 • upravovat výstupy úloh skrze vlastní změny v kódu, který vygeneroval SAS Enterprise Guide
 • používat koncept projektů v SAS Enterprise Guide a kombinovat programování v SASu s funkcionalitami point-and-click rozhraní
 • automatizovat a plánovat úlohy

Obsah kurzu


Úvod

 • úvod do SAS Enterprise Guide
 • jaké výhody přináší SAS Enterprise Guide programátorům SAS
 • příklady užité ve školení
 • psaní a spouštění programů v SASu

Práce s daty v rámci projektu

 • import dat z jiných než SAS zdrojů
 • přístup k datům přes knihovny SAS

Úvod do práce s úlohami

 • úvod do práce s průvodci (dialogovými okny úloh)
 • vytváření reportů o četnostech a souhrnných statistik
 • porozumění vygenerovanému kódu
 • úpravy vygenerovaného kódu
 • vytváření grafů
 • vytváření souhrnných reportů

Sestavování jednoduchých dotazů

 • úvod do úlohy Query
 • filtrování a třídění dat
 • vytváření nových sloupců pomocí výrazu
 • spojování tabulek
 • seskupování a agregace dat v dotazech (samostudium)
 • vytváření nových sloupců překódováním hodnot (samostudium)

Použití parametrů v projektech

 • parametrizace projektu
 • vytvoření a použití parametrů v úlohách a dotazech
 • použití parametrů ve vlastních kódech nebo v SAS programech

Práce s projektovými výstupy

 • tvorba HTML, PDF a RTF výstupů
 • tvorba vlastních formátů
 • kombinování výstupů
 • uživatelské úpravy stylu

SAS Enterprise Guide pro pokročilé programátory v SAS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.