SAS Customer Experience Analytics: Datová normalizace

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz se věnuje normalizaci (zpracování) "hrubých" dat získaných z webových relací (sessions) pomocí SAS for Customer Experience Analytics. Dále bude probírána problematika nahrávání dat do výsledkové databáze pro pozdější zpracování se SAS Data Integration Studio.


Před přihlášením do tohoto školení byste měli

 • mít základní znalosti SAS for Customer Experience Analytics
 • mít základní znalost tvorby regulárních výrazů
 • znát HTML a strukturu webových stránek

Přínos pro účastníka

Po absolvování tohoto kurzu byste měli umět:

 • rozpoznat signifikantní informace pomocí přiřazování, vzorů, relací a klasifikátorů
 • používat různě nastavené složky ke kontrole dat uložených ve výsledkové databázi
 • používat normalizační server

Obsah kurzu


Úvod

 • úvod do platformy SAS Business Analytics
 • přehled SAS for Customer Experience Analytics
 • přehled nabízených modelů

Architektura systému

 • přehled architektury
 • klientská část
 • servery
 • datové sklady

Úvod do konfiguračního rozhraní

 • řízení konfiguračního rozhraní
 • administrace normalizačního serveru

Relace (sessions) a klasifikátory

 • přehled relací (sessions)
 • přehled klasifikátorů

Základní koncepty

 • přiřazování
 • extrakce
 • transformace a agregace
 • alisy
 • vzory
 • weby a stránky
 • traffic
 • klasifikace

Modely

 • úvod do modelů

Campaign Analysis Model

 • úvod do analýzy kampaní
 • defaultní nastavení kampaní
 • strategie
 • konfigurace kampaní

Goals and Promotions

 • campaign goal model
 • promotions analysis model
 • strategie pro používání goal a promotion modelů

In-site Search Model

 • in-site search model

Form Analysis Model

 • úvod do form analysis model
 • konfigurace form analysis model

Transaction Analysis Model

 • úvod do transaction analysis model
 • konfigurace transaction analysis model

SAS Customer Experience Analytics: Datová normalizace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.