SAS Anti-Money Laundering: Uživatelské rozhraní

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz seznámí účastníky s používáním SAS Anti-Money Laundering 5.1. Naučíte se prověřovat upozornění, nacházet relevantní data k vyšetřování, provádět hloubkové kontroly, přidávat informace k upozorněním a vytvářet vlastní upozornění, sumarizovat a reportovat nálezy. Od účastníků nejsou očekávány předchozí znalosti SAS, měli by však mít základní znalost pravidel a procesů, které používá jejich vlastní společnost k identifikaci finančních podvodů.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

 • administrovat upozornění
 • řídit vyšetřování jednotlivých případů
 • provádět dotazy
 • sumarizovat a reportovat nálezy

Obsah kurzu


Úvod do SAS Anti-Money Laundering

 • přehled SAS Anti-Money Laundering
 • přihlašování a odhlašování

Použití okna upozornění (alerts window)

 • úvod do upozornění
 • možnosti upozornění a volby detailů
 • přidávání informací k upozorněním
 • reakce na upozornění
 • tvorba vlastních upozornění

Práce s případy (cases)

 • definice případu
 • práce s případy

Hodnocení rizika a compliance administration

 • klasifikace a hodnocení rizika
 • compliance administrace

Použití Query Tool

 • dotazovací nástroje pro hloubkovou kontrolu
 • tvorba dotazových upozornění pomocí Alert query tool
 • pokročilé metody

Použití sumarizačních a reportovacích oken

 • použití nástrojů na sumarizaci k tvorbě grafů
 • použití reportingových nástrojů ke generování grafů

SAS Anti-Money Laundering: Uživatelské rozhraní

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.