SAS/AF Software: Vývoj aplikací II

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen zkušeným vývojářům aplikací, kteří chtějí vytvářet interaktivní desktopové aplikace s pomocí pokročilých technik v modulu SAS/AF.


Před přihlášením do kurzu byste měli absolvovat školení FRAM1 - SAS/AF® Software: Vývoj aplikací I nebo mít zkušenosti s vývojem interaktivních uživatelských nástrojů. Dále byste měli dobře ovládat Base SAS v rozsahu školení PRG1 - Programování v SAS: Základy a znát principy používané pro vývoj aplikací.


Přínos pro účastníka

Po absolvování kurzu byste měli být schopni:

 • konstruovat aplikační okna pomocí FRAME položek (položek uchovávajících grafické uživatelské rozhraní)
 • vytvářet, kompilovat a spouštět programy v SAS Component Language (SCL)
 • používat koncept model/viewer pro zobrazování informací
 • používat analyzátor chyb (debugger) v SCL
 • zobrazovat data ve formulářích
 • zobrazovat a editovat data v tabulkách a validovat úpravy dat v tabulkách
 • vytvářet a používat SCL sestavy včetně podřízených sestav
 • sdílet informace mezi aplikačními okny
 • vytvářet uživatelské komponenty SAS/AF
 • nasadit aplikaci do provozu

Obsah kurzu


Konstrukce FRAMŮ

 • objasnění tříd a objektů
 • vytvoření FRAMU
 • práce s modely a prohlížeči (viewers)

Použití FRAME SCL

 • vytváření položek SCL
 • práce s atributy
 • analýza a ladění chyb (SCL Debugger)

Přistupování k datům

 • zobrazení dat ve formuláři
 • zobrazení dat v tabulce
 • zobrazení dat v grafu
 • získání dat z mapy

Práce s prohlížečem tabulek

 • aktualizace dat v prohlížeči
 • validace vložených dat

Interakce s uživatelem

 • použití prohlížeče tabulek a formulářů
 • funkcionalita drag-and-drop
 • implementace uživatelských nabídek

Rozšiřování knihovny tříd

 • vytvoření podřízené třídy
 • efektivní využívání prostředků

Práce s modely

 • objasnění komunikace mezi modelem a view
 • vytváření modelů
 • implementace modelu/view

Zabalení aplikace

 • použití nástrojů pro vývoj
 • nasazení aplikace
 • dokumentace aplikace
 • definice propojení oblastí

SAS/AF Software: Vývoj aplikací II

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.