SAP Majetek FI-AA

Kurz na míru

Základní info

Detailní seznámení s nastavením a účtováním v systému SAP v oblasti majetku včetně souvisejících agend. Vše, co potřebujete vědět o majetku v SAP, abyste mohli tento modul co nejefektivněji používat.

Cena: 16 000,-Kč bez DPH
Délka: 2 dny


Nejbližší možný termín: TBA

Detail

Organizační struktury

 • Odpisový plán
 • Odpisové oblasti
 • Třídy majetku
 • Zatřídění majetku z pohledu zákona o účetnictví

Integrace s hlavní knihou

 • Přiřazení účtů hlavních knih (nalezení účtu)
 • Nastavení pro účtování odpisů
 • Stanovení druhů přiřazení účtů

Odpisy

 • Normální a Zvláštní odpisy
 • Odpisový klíč a metody výpočtu
 • Daňové odpisy z pohledu zákona o dani z příjmu
 • Návrh hodnot
 • Řízení období

Kmenová data

 • Struktura obrazovky
 • Uživatelská pole

Operace

 • Přírůstky
 • Vyřazení a částečné vyřazení majetku
 • Přeúčtování
 • Aktivace nedokončených investic
 • Integrace s modulem CO a MM
 • Informační systém – definice variant třídění

Účtování majetku

 • Založení karty nedokončené investice
 • Pořízení nedokončené investice
 • Aktivace nedokončené investice
 • Odpisy
 • Závěrkové práce

Paralelní účtování – účtování více účetních standardů

 • Klasická GL – nastavení odpisových oblastí
 • Nová GL – logika „1 sady účtů“
 • Účtování do více ledgerů, účtování do jednoho konkrétního ledgeru
 • Reporting

SAP Majetek FI-AA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.