Rozhodovací stromy v SAS Enterprise Miner 7.1

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen všem uživatelům, kteří používají v modulu SAS Enterprise Miner rozhodovací stromy za účelem predikce a analýzy ekonomických dat.


Při přihlášení do tohoto kurzu by uživatelé již měli:

 • rozumět základním statistickým postupům (v rozsahu školení ST193)
 • mít uživatelskou znalost SAS Enterprise Miner (v rozsahu školení AAEM71)

Přínos pro účastníka

Kurz rozšiřuje znalosti a dovednosti v oblasti prediktivního modelování s využitím rozhodovacích stromů, metod konstrukce, prořezávání (pruning) a vyhodnocování rozhodovacích stromů. Část kurzu se věnuje alternativnímu použití rozhodovacích stromů v rámci exploratorní analýzy dat, redukce dimenzionality dat a ošetření chybějících hodnot.


Obsah kurzu


Modely rozhodovacích stromů

 • klasifikační stromy
 • regresní stromy

Rekurzivní větvení

 • binární a vícenásobné větvení
 • kritéria větvení
 • ošetření chybějících hodnot

Prořezávání (pruning) rozhodovacích stromů

 • redukce pomocí p-hodnot
 • redukce na základě zisku/ztráty
 • class probability trees
 • cross-validace

Další využití stromů

 • exploratorní analýza dat
 • redukce dimenzionality dat
 • ošetření chybějících hodnot

Optimalizace predikce pomocí vypěstování většího počtu stromů

 • bagging
 • arcing
 • gradient boosting

Rozhodovací stromy v SAS Enterprise Miner 7.1

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.