Rekvalifikační - Programátor www aplikací

Kurz na míru

Základní info

Pro koho je kurz určen: Studium je vhodné pro všechny, kteří se chtějí seznámit s programováním, tvorbou www stránek a aplikací pro internet.

Cíl kurzu: Cílem kurzu je naučit zájemce orientaci ve světě internetu jako moderního prostředku komunikace a prostředí prezentace tak, aby získali dovednosti vedoucí k prosazování svých názorů jak platformou výměny, tak prezentací kvalitním hypertextovým dokumentem. Programování pomocí programovacího jazyka PHP, včetně seznámení se základy XML technologie a jejich praktickým uplatněním. Součástí kurzu je praktická práce s XML dokumenty s použitím špičkových nástrojů (zejména Systinet). Zájemce získá praktické zkušeností s jazykem SQL, CASE prostředky. Během rekvalifikace bude seznámen se základními pojmy a bude mu vysvětlena nejmodernější technologie programování (OOP, SQL, ADO, HTML, XML apod.).

Kritéria pro výběr účastníků:
Základními vstupními předpoklady pro účast na programátorském kurzu jsou:
1. ukončené střední odborné vzdělání
2. zájem o programování
3. znalost základů obsluhy výpočetní techniky.

Náplň kurzu: Základy programování 8 hodin ? HTML, DHTML, Javaskript 24 hodin ? tvorba WWW aplikací pomocí jazyka PHP 48 hodin ? XML 16 hodin ? SQL jazyk, návrh relačních databází, MS SQL server, MySQL 24 hodin.

Rekvalifikační - Programátor www aplikací

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.