Rekvalifikační kurz "Obsluha osobního počítače, grafické systémy a programování" (úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o rekvalifikaci - akreditace MŠMT ČR)

Kurz na míru

Základní info

Délka kurzu:
150 hodin

Charakteristika:
Kurz je určen pro všechny zájemce o zvládnutí základní obsluhy osobního počítače, počítačové grafiky a základů programování, vhodný pro osoby určitým způsobem handicapované, mající zájem najít znovu cestu do normálního pracovního procesu.

Požadované znalosti:
U účastníků kurzu se nepředpokládají znalosti obsluhy výpočetní techniky.

Osnova:
Základy obsluhy osobního počítače v prostředí MS Windows: Seznámení s počítačem, hardware. Software - pojmy soubor, program, data, adresář, adresářová cesta. Seznámení s používáním klávesnice a myši. Filosofie MS Windows, zásady práce. Seznámení s Windows - pojem okno, otevření, přepínání mezi otevřenými aplikacemi. Nastavení prostředí Windows - barvy, tiskárny, fonty, prac. plocha. Příslušenství Windows - (Kalkulačka, Kartotéka, Poznámkový blok, atd.). Praktické procvičování. Práce v síti.
MS Word - základy: Obecné seznámení s programem, základní pojmy. Základní dovednosti při psaní textu, posun v textu, orientace v pracovní ploše a v jednotlivých oknech. Práce se soubory, načtení souboru, vložení souboru, uložení souboru. Orientace a práce v nabídce programu, význam ikon, orientace v nabídce pomocí základních funkčních celků. Úprava textu, nastavení velikosti a typu písma. Úprava dokumentu, nastavení vzhledu stránky, možnost psaní do sloupců. Tisk, parametry tisku Pořizování dokumentů podle předloh, vyplňování formulářů, psaní dopisů, blahopřání atd.
MS Word - pokročilí: Šablony, osnova a organizace dokumentu. Poznámky pod čarou, revize. Použití hlavního dokumentu ke správě rozsáhlého dokumentu. Výměna informací s jinými aplikacemi. Záznam a spouštění maker. Kreslení pomocí nástrojů MS Word. Vzorce. Převod souborů z jiných textových editorů do prostředí MS Word.
MS Excel - základy: Obecné seznámení s programem. Možnosti využití a možnosti, které program nabízí. Základní pojmy - tabulka, buňka, sloupec,řádek, blok buňek. Vyplňování buňek (sestavování tabulky) - text, číslo, vzorec, formát buňek. Optimalizace při tvorbě tabulek pro co největší usnadnění práce. Práce se styly - úprava vzhledu tabulky, rámování, stínování , písmo. Tvorba grafu - typy grafu, popis os, nadpis.
CorelDraw: Základy počítačové grafiky. Ovládání programu (menu, plovoucí rolety a klávesové zkratky). Pracovní nástroje. Tvorba a úprava objektu. Práce s textem a úprava textu v grafice. Tvorba a činnost s prostorovými a grafickými efekty. Práce s rastrem. Tisk a předtisková úprava.
Visual Basic: Vlastnosti ovládacích prvků a pojem "událost". Datové typy. Grafika. Tvorba nabídkového menu. Databáze. Vytvoření projektu a jeho uložení.
Psychodiagnostika a motivace: Sebepoznání, sebehodnocení. Význam motivace, druhy motivace. Ovládání krizové komunikace. Strategie a taktika efektivního jednání. Umění jednat. Přesvědčování.
Zkouška pro získání Osvědčení o rekvalifikaci.

Rekvalifikační kurz "Obsluha osobního počítače, grafické systémy a programování" (úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o rekvalifikaci - akreditace MŠMT ČR)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.