Rekvalifikační - Databázový programátor

Kurz na míru

Základní info

Pro koho je kurz určen: Studium je vhodné pro všechny, kteří se chtějí seznámit s programováním pomocí jazyka C++ (zahrnuje i původní C), tvorbou a použitím objektů se zaměřením na vytváření databázových aplikací pod MS SQL a My SQL.

Cíl kurzu: Cílem vzdělávací akce je naučit zájemce programovat databázové aplikace pod operačním systémem Microsoft Windows 9x, 2000 nebo XP. Účastník si osvojí programování v jazyce C, C++, seznámí se s podstatou a postupem návrhu datové základny. Zájemce získá základní znalosti o personálním, programovém a technickém zabezpečení databázových systémů, trendech a kritériích pro klasifikaci. Získá praktické zkušeností s jazykem SQL, CASE prostředky. Během rekvalifikace bude seznámen se základními pojmy a bude mu vysvětlena nejmodernější technologie programování (OOP, MFC, SQL, ADO, NET apod.).

Kritéria pro výběr účastníků:
Základními vstupními předpoklady pro účast na programátorském kurzu jsou:
1. ukončené střední odborné vzdělání
2. zájem o programování
3. znalost základů obsluhy výpočetní techniky.

Náplň kurzu: Základy programování 8 hodin ? programování v jazyce C,C++, Microsoft Visual Studio C++ 88 hodin ? SQL jazyk, návrh relačních databází, MS SQL server 24 hodin.

Rekvalifikační - Databázový programátor

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.