Rekvalifikační - Databázový programátor

Kurz na míru

Základní info

Pro koho je kurz určen: Studium je vhodné pro všechny, kteří se chtějí seznámit s programováním pomocí jazyka C++ (zahrnuje i původní C), tvorbou a použitím objektů se zaměřením na vytváření databázových aplikací pod MS SQL a My SQL.

Cíl kurzu: Cílem vzdělávací akce je naučit zájemce programovat databázové aplikace pod operačním systémem Microsoft Windows 9x, 2000 nebo XP. Účastník si osvojí programování v jazyce C, C++, seznámí se s podstatou a postupem návrhu datové základny. Zájemce získá základní znalosti o personálním, programovém a technickém zabezpečení databázových systémů, trendech a kritériích pro klasifikaci. Získá praktické zkušeností s jazykem SQL, CASE prostředky. Během rekvalifikace bude seznámen se základními pojmy a bude mu vysvětlena nejmodernější technologie programování (OOP, MFC, SQL, ADO, NET apod.).

Kritéria pro výběr účastníků:
Základními vstupními předpoklady pro účast na programátorském kurzu jsou:
1. ukončené střední odborné vzdělání
2. zájem o programování
3. znalost základů obsluhy výpočetní techniky.

Náplň kurzu: Základy programování 8 hodin ? programování v jazyce C,C++, Microsoft Visual Studio C++ 88 hodin ? SQL jazyk, návrh relačních databází, MS SQL server 24 hodin.

Rekvalifikační - Databázový programátor

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.